Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Provtagning av grundvatten. Händer som håller en vit plastflaska mot ett rör 
från provtagningsutrustningen. Foto: Maria Carling, SGI

Utvärdering och uppföljning

När en efterbehandlingsåtgärd är genomförd är det viktigt att man följer upp att de mätbara åtgärdsmålen och åtgärdskraven uppfylls och att man upprättar en handlingsplan om så inte är fallet.

Det är huvudmannens ansvar att följa upp att åtgärdsmål och åtgärdskrav uppfylls efter genomförd efterbehandlingsåtgärd. Om de mätbara åtgärdsmålen inte uppfylls upprättar man en handlingsplan så snart som möjligt. I denna kan administrativa åtgärder i form av kompletterande restriktioner eller begränsningar för områdets användning ingå.

I vissa fall  kan nya påverkansfaktorer, till exempel ytterligare föroreningar, dyka upp i samband med att man genomför åtgärden. Då kan genomförandet behöva avbrytas i väntan på kompletterande utredningar och eventuella nya åtgärdsmål och åtgärdskrav.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-28
Hjälpte informationen dig?