Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Sanering förorenade områden Foto: Mirja Kalms

Expertstöd

Du som arbetar med förorenade områden, förorenade sediment eller deponier på en kommun eller en länsstyrelse kan få expertstöd av oss på SGI.

Vi erbjuder expertstöd inom:

  • Utredning och åtgärder av förorenade områden (mark, grundvatten och sediment), exempelvis frågeställningar rörande utformning av provtagningsplaner och riskbedömningar.
  • Miljöjuridiska aspekter relaterade till 10 kap. miljöbalken, exempelvis stöd i bedömning av ansvarsfrågor och hänvisning till praxis.
  • Bedömning av tekniska konstruktioner utifrån gällande krav på deponier, inklusive deponigas.

Så här går det till

Du som arbetar på kommunen ska först vända dig till din tillsynsvägledande myndighet, det vill säga till länsstyrelsen. Efter förankring hos länsstyrelsen är du välkommen till oss på SGI med dina frågor. 

Expertstödet finansieras av Naturvårdsverket och besvaras av SGI utifrån vår roll som expertmyndighet. Det är alltid frågeställaren som ansvarar för ärendets handläggning, inklusive kommunisering enligt 25 § förvaltningslagen, och för de beslut som ärendet föranleder. 

Expertstödet är begränsat till viss tid. Det är därför viktigt att dina frågor är tydliga och har en omfattning som ryms inom stödets ramar (normalt 16 timmar). Om du skickar med bilagor, tydliggör vilka delar i dessa som är särskilt relevanta för din frågeställning.

Om dina frågor är så omfattande att vi inte kan hjälpa dig inom expertstödets tidsram får vi i stället komma överens om så kallat beställarstöd. Beställarstödet bekostas av den som behöver hjälpen. Läs mer på vår sida om beställarstöd.  

Information på vår webb

Läs gärna våra vägledningssidor om förorenade områden. Där hittar du bland annat information om efterbehandlingsansvar och praxis på sidorna om miljöjuridik

Du kan också hitta svar på tekniska efterbehandlingsfrågor, som ställts av kommuner och länsstyrelser, under Frågor och svar inom expertstöd förorenade områden. Motsvarande inom deponiområdet finns under Frågor och svar om deponier och avfall

Senast uppdaterad/granskad: 2023-01-24
Hjälpte informationen dig?