Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Skylt som varnar för ett förorenat område. Foto: SGI

Expertstöd (fd korttidsstöd)

Du som arbetar med förorenade områden, förorenade sediment, avfall eller deponier på en kommun eller en länsstyrelse kan få expertstöd av oss på SGI.

Vi erbjuder kortfattad gratis rådgivning inom:

  • Utredning och åtgärder av förorenad mark och förorenat grundvatten
  • Utredning och åtgärder av förorenade sedimentområden
  • Miljöjuridiska aspekter relaterat till 10 kap. miljöbalken
  • Tillsyn och prövning av deponier, inklusive deponiteknik och deponigas
  • Bedömning och klassning av avfall

Till expertstödet om förorenade sedoment bidrar flera myndigheter

Denna expertstödsfunktion har utvecklats inom Regeringsuppdrag för förorenade sediment, RUFS) och administreras av SGI, medan även experter från SGU, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna kan bidra till svaret. 

Så här går det till

För dig på kommuner gäller att du först ska vända dig till din tillsynsvägledande myndighet, det vill säga till länsstyrelsen. Efter förankring hos länsstyrelsen är du välkommen till oss på SGI med dina frågor. 

Hjälpen är kostnadsfri, men begränsad till viss tid. Det är därför viktigt att dina frågor är tydliga och har en omfattning som ryms inom stödets ramar (normalt 16 timmar). 

Om dina frågor är så omfattande att vi inte kan hjälpa dig inom expertstödets tidsram får vi istället komma överens om så kallat beställarstöd. Beställarstödet är inte gratis, utan bekostas av den som behöver hjälpen. Läs mer på vår sida om beställarstöd.  

Information på vår webb

Läs gärna våra vägledningssidor om förorenade områden. Där hittar du bland annat information om efterbehandlingsansvar och praxis på sidorna om miljöjuridik

Du kan också hitta svar på tekniska efterbehandlingsfrågor, som ställts av kommuner och länsstyrelser, under Frågor och svar inom expertstöd förorenade områden. Motsvarande inom avfalls- och deponiområdet finns under Frågor och svar om deponier och avfall

Senast uppdaterad/granskad: 2022-11-01
Hjälpte informationen dig?