Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

En nedlagd fabrik i tegel med trasiga fönster. Foto. Foto: SGI/Ebba Wadstein

Förorenade områden

Sverige har idag cirka 80 000 identifierade områden som är, eller misstänks vara, förorenade med miljögifter. Många områden är så förorenade att de kan skada miljön eller vår hälsa. Åtskilliga av dem måste därför behandlas innan marken kan användas.

Här ger vi vägledning till dig som arbetar med dessa frågor. Informationen beskriver de olika momenten från inventering till åtgärd:

Miljöjuridiska frågor är aktuella under hela processen och behandlas därför under en egen rubrik.

Avsnittet roller och ansvar beskriver fördelningen mellan de centrala myndigheterna samt länsstyrelserna och kommunerna i arbetet med förorenade områden.

Under rubriken Forskning och teknikutveckling kan du läsa om vår egen forskning och hur vi arbetar för samhällsnyttig forskning, innovation och teknikutveckling. 

Här kan du läsa om förorenade sediment och vilket stöd du som jobbar på en kommun eller länsstyrelse kan få i ditt arbete.

Högfluorerade ämnen (PFAS) är ett av våra fokusområden och har därför fått en egen rubrik.

Du hittar även användbar information på följande webbplatser:

När det är aktuellt med statlig finansiering av efterbehandlingen gör Naturvårdsverket en prioritering enligt Nationell plan för efterbehandling . Den innehåller en arbetsplan med listor över bidragsansökningar och beslutade åtgärder samt en interaktiv karta med objekt som har åtgärdats eller ska åtgärdas under året. Varje år redovisar Naturvårdsverket läget för efterbehandlingen av förorenade områden till regeringen.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-17
Hjälpte informationen dig?