Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Standarder för undersökning och riskbedömning av förorenad mark

För att ge en överblick och göra det lättare att välja "rätt" metod finns det en produktguide som presenterar standarder som är tillämpbara vid provtagning, analys, riskbedömning och riskvärdering av jord från förorenade områden.

Produktguiden vägleder om de globala, europeiska och svenska standarder som finns för att provta, provbereda och analysera förorenad jord. Den visar också på standarder för terminologi och definitioner, liksom metodik för riskbedömning av potentiellt förorenade områden och vägledning för hållbar efterbehandling (riskvärdering).

Informationen har tagits fram av SIS/TK 535 "Karaktärisering av avfall, mark och slam" i samarbete med Statens geotekniska institut. Du kan ladda ner produktguiden från SIS:s webbplats .

Standarderna som beskrivs i produktguiden kan ses som komplement till Naturvårdsverkets vägledningsmaterial och Svenska geotekniska föreningens (SGF:s) fälthandbok för undersökningar av förorenade områden. Mer information om olika undersökningsmetoder finns på Undersökningsportalen .

Urvalet baseras på standarder som har publicerats eller behandlats inom TK 535 och som kan ha betydelse för arbetet med förorenad mark. Flera av SIS andra miljökommittéer ger också ut standarder som kan vara relevanta för miljöbedömning av förorenade områden (så som t.ex. analyser av sediment, ytvatten och grundvatten). För mer information kring dessa hänvisas till www.sis.se .

Senast uppdaterad/granskad: 2023-06-28
Hjälpte informationen dig?