Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Grundläggning Foto: Worakit Sirijinda, Shutterstock

Grundläggning och förstärkning

Grundläggning av vägar, järnvägar, hus och andra byggnadsverk måste ske på ett rätt sätt för att undvika sättningar, stabilitetsbrott eller svängningsrörelser under byggtiden och under byggnadsverkets livslängd.

Valet av grundläggningsmetod beror på jordlagrens sammansättning och egenskaper, byggnadsverkets utformning och laster. För att kunna fatta ett beslut om rätt metod krävs en geoteknisk undersökning.

Från utredning till genomförande beskriver arbetsgången för att komma fram till vilken metod för grundläggning eller jordförstärkning som ska användas. Vid genomförandet finns det europeiska regelverket, Eurokod, att stödja sig på.

Kopplat till grundläggning är också schakt och fyllningsarbete som ofta krävs för att kunna utföra en konstruktion. Markarbete är också något som påverkar omgivningen. En viktig del i arbetet med grundläggning är att bedöma och hantera omgivningspåverkan.

Grundläggning utgör en stor del av ett byggprojekt, ofta cirka 20 procent av den totala byggkostnaden. Ibland uppstår felkostnader. Omkring en tredjedel av kostnaden för de fel och brister som uppstår i ett byggprojekt kan kopplas till markåtgärder och grundläggning.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-30
Hjälpte informationen dig?