Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Erosion vid Sandhammaren, Skånes kust. Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Stranderosion

Vad är erosion och var förekommer den? Vilken strategi ska användas för att hantera erosionen längs kuster och i vattendrag och sjöar? Här kan du som arbetar med fysisk planering, utför åtgärder eller på andra sätt berörs av frågor om stranderosion få vägledning i arbetet.

Det är många intressenter och aktörer som berörs av stranderosion och som ibland kan ha olika intressen. Frågeställningar kring erosion kan vara komplicerade och skyddsåtgärder få negativa effekter som man inte räknat med. Här ger vi en kort beskrivning av olika aktörers ansvarsområden och en sammanställning av lagar och regler som man måste ta hänsyn till vid planering och åtgärder.

Du kan dessutom lära dig mer om:

Förutsättningar och sårbarhet - planeringsverktyg

Vi har översiktligt inventerat och kartlagt stranderosion i Sverige. Det vill säga var stranderosion förekommer och förutsättningar för att erosion ska uppstå. Förutsättningar för stranderosion  vid sjöar, havskuster och längs vattendrag finns som kartvisningstjänst eller som skalenliga kartor i pdf-format.

Ett annat planeringsverktyg är Kartvisningstjänsten Kustsårbarhetsindex. Kustsårbarhetsindex bygger på vilka förutsättningar som finns längs kusten och som kan påverka erosion, vilka krafter som verkar mot kusten och vilka samhällsvärden som är hotade. Verktyget kan användas som stöd i det kommunala planeringsarbetet men även i andra former av samhällsplanering.

Samordnar och ger stöd

Vi har samordningsansvaret för stranderosion i Sverige och är en remissinstans för frågor som rör erosion. Varje år arrangerar vi Kustmöte på olika teman om stranderosion.

Kontakta samordningsansvarig Per Danielsson om du har frågor om stranderosion eller vill veta mer om vårt arbete.

Senast uppdaterad/granskad: 2021-08-31
Hjälpte informationen dig?