Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Sanering i Gusums bruk Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Projektering och åtgärder

När det har beslutats att det förorenade området behöver åtgärdas och hur det ska åtgärdas tar man fram en plan för efterbehandling. Under och efter saneringsarbetet utförs miljökontroller för att stämma av arbetet och för att följa upp att åtgärdsmålen uppfylls.

När åtgärdsalternativ har bestämts förbereder man arbetet genom att planera och projektera åtgärderna samt göra anmälan eller tillståndsansökan.

En viktig del i planeringen är att formulera åtgärdskrav, dvs. utförandekrav, funktionskrav och egenskapskrav för de beslutade åtgärderna. Detta gör huvudmannen för att vägleda entreprenören som ska utföra efterbehandlingsåtgärderna och på så sätt säkerställer man att åtgärdsmålen uppfylls.

Åtgärdskraven bör vara så detaljerade som möjligt. De bör omfatta alla åtgärdsaktiviteter och alla medier eller typer av massor som kommer att åtgärdas. Vidare måste kraven vara kalkylerbara eftersom de används vid förfrågan, upphandling och uppföljning av entreprenaden och vid miljökontroll, dvs. det ska gå att beräkna kostnaderna för utförandet och driften. De bör även ta hänsyn till hur eventuella oförutsedda händelser ska hanteras.

Exempel på aktiviteter som brukar omfattas av åtgärdskrav:

  • Hantering av förorenade medier (massor, vatten och luft)
  • Hantering av ersättningsmassor
  • Anläggning och utformning av barriärer
  • Anläggning, utformning och avveckling av renings- och behandlingsanläggningar eller tillfälliga skyddsåtgärder
  • Utförandekontroll och omgivningskontroll
  • Informationsinsatser och kommunikation

Läs om nästa steg Utvärdering och uppföljning.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-28
Hjälpte informationen dig?