Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Slamström Foto: Morgan Göransson Lind

Ras, skred och slamströmmar

Ras, skred och slamströmmar är exempel på snabba massrörelser i jord eller berg. Dessa rörelser kan orsaka stora skador på mark och byggnader inom det drabbade området, men även påverka intilliggande områden.

Illustration över förloppet vid ett ras. Foto: Illustration Robert Källgren

I ett ras rör sig de enskilda delarna (jordkorn, stenar etc.) fritt i förhållande till varandra.


 

Illustration över förloppet av ett skred Foto: illustration Robert Källgren

I ett skred däremot är det en sammanhängande massa av jord eller en del av en bergslänt som kommer i rörelse.


 

Längs bäckraviner och i branta och långa sluttningar, kan vattenmättade jordmassor av grov jord strömma vidare ner längs ravinen eller utför slänten som en så kallad slamström. En gemensam nämnare är att ovanstående händelser kan inträffa utan säker och tydlig förvarning.

Utredningsgången

Utredningsgången för bedömning av stabiliteten kan skilja beroende på vilka jordarter som förekommer och vilken massrörelse som kan vara aktuell.

Under rubriken Från bedömning till åtgärd beskrivs utredningsgången för olika typer av jordarter och massrörelser, hur bedömning av konsekvens och nytta kopplas in i utredningarna samt vad som kan behövas för att öka ett områdes stabilitet.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?