Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Naturanpassat erosionsskydd. Skog, vatten, grönska. Foto: SGI

Ödegärde, Göta älv.

Katalog över naturanpassade erosionsskydd

Här finns erfarenheten av naturanpassade erosionsskydd i Sverige samlad för att ge inspiration och idéer till hur de kan utformas.

Naturanpassade erosionsskydd är skydd som utformas i samklang med den lokala naturen, med syfte att gynna vissa arter eller livsmiljöer, bibehålla eller förhöja naturvärden, skapa rekreationsmöjligheter med mera.

I katalogen finns alla anlagda naturanpassade erosionsskydd i Sverige som Statens geotekniska institut har vetskap om. Katalogens första del beskriver vad naturanpassade erosionsskydd är för något och visar några utvalda inspirerande exempel. Den andra delen innehåller en karta och databas med alla skydd. Varje skydd har en tabell länkad till sig med information bland annat om hur det är konstruerat, vilka naturvärden som avses gynnas och foton som visar hur skydden ser ut.

Katalogen (öppnas i nytt fönster) fungerar bäst i den senaste uppdaterade versionen av Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge och Mozilla Firefox. Webbläsaren måste stödja JavaScript och cookies.

Om katalogen

Katalogen är SGI:s verktyg för att hantera och sprida information om naturanpassade erosionsskydd längs kuster, i sjöar och vattendrag i Sverige. Syftet är att inspirera till naturanpassade lösningar när erosionsskydd ska anläggas och bidra med idéer hur skydden kan utformas.

Katalogen är tänkt att fyllas på allt eftersom fler naturanpassade erosionsskydd anläggs och utvärderas. När mer informations fylls på, kan denna användas för att exempelvis skapa tekniska handledningar.

Målgruppen är konsulter, kommuner, myndigheter och privatpersoner.

Har du anlagt ett naturanpassat erosionsskydd som saknas i databasen?

Statens geotekniska institut vill samla information om anlagda naturanpassade erosionsskydd i Sverige i katalogen. Kontakta SGI så lägger vi upp det och du bidrar samtidigt med att öka kunskapen om hur vi anlägger erosionsskydd som både är säkra och bra för natur och människor.

 

Kontakt

Senast uppdaterad/granskad: 2021-02-04
Hjälpte informationen dig?