Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Man gör mätningar i Furusundsleden Foto: SGI/Anette Björlin

Utredningar och undersökningar

Förutsättningar för erosion utreds genom fält- och laboratorieundersökningar.

Utredningar av förhållanden och faktorer som påverkar erosion görs genom att i ett tidigt skede studera flygbilder, ortofoto, geologiska och topografiska underlag i GIS. Med stöd av underlagen kan geomorfologiska förändringar över tid analyseras.

För att ytterligare förbättra utredningen kan undersökningar i fält utföras genom att strandprofilen, strömmar och vågrörelser mäts. Laboratorieundersökningar kan också göras ifall jordarter och deras hållfasthet behöver analyseras. För att undersöka hur kusten eller vattendraget kommer att se ut i framtiden kan simuleringar göras med hjälp av olika programvaror, beroende på vad som ska simuleras.

Faktorer som påverkar erosion

De faktorer som främst påverkar erosion längs kuster och vattendrag och som bör klargöras är:

 • geologi/jordarter – på land och havsbotten
 • topografi – höjder på stränder och bakomliggande områden
 • batymetri – nivåförhållanden och lutningar på bottnar
 • morfologi – stranden eller vattendragets utformning
 • förekomsten av is
 • förekomsten av fartygstrafik
 • sedimenttransport

De faktorer som specifikt påverkar kusterosion och som bör klargöras är:

 • vattennivåer i havet – nuvarande och förväntade framtida havsnivåer
 • vågförhållanden – höjd, frekvens och riktning samt extrema förhållanden
 • vindförhållanden – exponering, riktning och intensitet
 • strömningsförhållanden.

De faktorer som specifikt påverkar erosion längs vattendrag och som bör klargöras är:

 • flöden och strömningshastighet i vattendraget
 • vattennivåer vid höga och låga flöden

För att få en långsiktigt hållbar värdering måste en framtida klimatförändring och förväntade effekter alltid ingå i analysen.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-08
Hjälpte informationen dig?