Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Vågbrytare Foto: SGI/Helena Branzén

Strategier för kustskydd

Med utgångspunkt från vilka värden som kan vara hotade kan olika strategier tillämpas för skydd av kustområden och som även kan tillämpas för sjöar och vattendrag.

Det finns i princip fem olika grundläggande strategier som kan tillämpas.
De olika strategierna innebär:

 • Ingen åtgärd
  Inga investeringar görs i kustskyddsanläggningar eller åtgärder för att skydda mot erosion.
 • Planerad tillbakaflyttning/reträtt
  Byggnader och anläggningar flyttas in mot land och nya kustskydd anordnas längre från strandlinjen.
 • Säkerställa strandlinjen      
  Behålla och vid behov förstärka nuvarande strandlinje. Strategin täcker de situationer där åtgärder kan göras framför eller bakom de befintliga skydden för att förbättra eller bevara den skyddsnivå som ges av den existerande skyddslinjen.
 • Utvidga strandområdet
  Nya kustskydd etableras längre ut mot havet. Den befintliga skyddslinjen flyttas fram genom att nya skydd byggs nedanför de befintliga. Förekommer sällan i Sverige.
 • Begränsad påverkan
  Samverkan med naturliga processer genom att tillåta viss erosion under kontrollerade förhållanden och att genom underhållsåtgärder säkerställa viktiga områden och intressen.

När olika åtgärder studeras är det nödvändigt att identifiera vad som kommer att hända om inget görs. Alternativet ”Ingen åtgärd” beskriver situationen där inga åtgärder för kustskydd kommer att vidtas. Den strategin tillämpas när planen är att erosionen ska ha sin naturliga process och inga negativa konsekvenser finns, strategin kan också användas när det saknas kunskap om erosionen och ingen plan för åtgärder finns. Erosion som skapar naturliga branter, eller nipor, ner mot vatten kan också bidra till den biologiska mångfalden i naturen.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-08
Hjälpte informationen dig?