Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Erosion vid Skånes kust. Löderup 2012. Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Åtgärder för skydd mot stranderosion

Det finns olika åtgärder som kan vidtas för att begränsa och förhindra stranderosion och även översvämning av strandnära områden, som kan inträffa samtidigt.

Ofta används olika metoder när en kust eller ett vattendrag ska skyddas mot erosion, på grund av att de eroderande processerna är olika. Kuster utsätts för stormar, vågor, strömmar etc. och erosionsskydden utformas för att stå emot dessa krafter. Havsnivåhöjning gör att erosionen kommer att öka i framtiden och erosionslösningar behöver utformas långsiktigt. I vattendrag är det vattenhastighet, flöden, vattennivåvariationer etc. som påverkar erosionen och erosionsskydden byggs för att klara dessa krafter.

Innan beslut tas att anlägga ett erosionsskydd behöver först andra möjliga erosionslösningar undersökas. Erosion är en naturlig process som formar vårt landskap och bidrar till livsmiljöer för många växt- och djurarter. Erosionsskydd kan även påverka omgivningen och flytta erosionen till en annan plats. Om det finns lösningar som gör att erosionen kan fortgå naturligt är det ofta en fördelaktig lösning, exempelvis att inte bygga i områden som hotas av erosion. Andra lösningar kan vara att flytta det som påverkas av erosionen. Se även:

Olika typer av erosionsskydd

Erosionsskydd kan anläggas av många olika typer av material och se väldigt olika ut. I många fall finns ett naturligt skydd i form av till exempel dyner/klitter eller växter, som ibland kan behöva förstärkas. Traditionellt har man delat upp erosionsskydden i mjuka och hårda skydd:

  • mjuka erosionsskydd - är byggda av naturmaterial såsom rötter, levande växter eller sand
  • hårda erosionsskydd - är konstruerade av sten, betong eller liknande

För att uppnå så god effekt som möjligt kombineras ofta olika typer av erosionsskydd med varandra. Vilken typ av skydd som väljs i varje enskilt fall beror på flera tekniska, ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer som måste vägas samman till en helhet.

Naturanpassade erosionsskydd

För att skapa mervärden när ett erosionsskydd anläggs kan det anpassas till naturen. På så sätt kan skydden bidra till att bibehålla eller förhöja naturvärden eller skapa rekreationsmöjligheter. De kan bestå av olika material, både hårda och mjuka och se väldigt olika ut från plats till plats, beroende på den eroderande kraften och syftet med naturanpassningen. Naturanpassade erosionsskydd är en typ av naturbaserad lösning.

Exempel på erosionsskydd

Här finns kortfattade beskrivningar av olika typer av erosionsskydd och deras funktion, indelade i: 

I den här katalogen finns exempel på naturanpassade erosionsskydd från hela Sverige samlade. Den visar olika tekniska lösningar på hur skydden kan utformas.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-08
Hjälpte informationen dig?