Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Geoteknisk stabilitetsutredning i jord

Säkerhet mot ras och skred, även kallad stabilitet, uttrycks vanligen som förhållandet mellan de mothållande och pådrivande krafterna i en slänt. Detta förhållande kallas säkerhetsfaktor. Vilken säkerhetsfaktor som tillåts beror på hur man tänker använda marken.

Den mothållande kraften består främst av jordens hållfasthet, men också av stabiliserande krafter från till exempel vattenmassan i ett vattendrag, eller mothållande krafter i form av jord eller fyllningar i nedre delen av slänten. De pådrivande krafterna består främst av jordens egentyngd samt de belastningar som finns på marken i släntens övre del, exempelvis byggnader, materialupplag, trafik- eller andra laster.

Hur ska marken användas?

Ett första steg i bedömningen av stabiliteten i ett område är att klarlägga vilken typ av markanvändning som är planerad, eller finns inom och i anslutning till området. Markanvändning delas, enligt IEG tillämpningsdokument rapport 4:2010, in i tre kategorier:

Mer information

IEG Rapport 4:2010: Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar 

IEG Rapport 6:2008, Rev 1: Slänter och bankar

Rapporterna kan kostnadsfritt laddas ner från Svenska Geotekniska föreningen, SGF:s webbshop .

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?