Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Granskning av planärenden. Foto: SGI

Planering av undersökning

Innan man startar de geotekniska undersökningarna är det viktigt att inventera tidigare undersökningar på platsen och i omgivningen genom en så kallad arkivinventering.

Inför den planerade undersökningen bör all tillgänglig information om det aktuella området inventeras och värderas. Det kan bland annat omfatta:

  • topografiska kartor
  • gamla stadskartor
  • geologiska kartor med beskrivningar
  • flygfoton
  • samt erfarenhet från området

Det är också lämpligt att besöka den aktuella platsen, om inte tillräcklig information kan fås genom webbaserade karttjänster och liknande. Uppgifter om befintliga ledningar, kablar och underjordsanläggningar ska alltid tas fram. Markägare ska också kontaktas för att informeras och ge sitt tillstånd innan en undersökning påbörjas.

För planering och genomförande av geotekniska undersökningar gäller Europastandarden SS-EN 1997-2: Dimensionering av geokonstruktioner – Del 2: Marktekniska undersökningar, med nationella bilagor. Rapporten kan laddas ner från Svenska geotekniska föreningens, SGF:s webbshop

I Geoteknisk Fälthandbok (SGF, 1:2013) beskrivs olika typer av metoder för fältprovning, provtagning av grundvatten, portrycksmätning och kontroll. Där ges också råd för planering av geotekniska undersökningar, kvalitetssäkring, undersökningar i tidiga skeden samt teknik för utsättning. Rapporten kan laddas ner från Svenska geotekniska föreningens, SGF:s webbshop

Tillgängliga underlag

Senast uppdaterad/granskad: 2023-10-17
Hjälpte informationen dig?