Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Redskap för en cirkulär ekonomi

En cirkulär ekonomi bygger på att man motverkar och minskar uppkomsten av avfall och att man betraktar avfall som en resurs som återanvänds och återvinns. Här hittar du mer information om EU:s, Naturvårdsverkets och SGI:s arbete för en cirkulär ekonomi.

I december 2015 kom EU-kommissionens nya förslag om cirkulär ekonomi. Det består av en handlingsplan samt förslag på revideringar av sex direktiv på avfallsområdet. Hela förslaget behandlades i Ministerrådet och Parlamentet under 2016. Förslaget ingår i området "Resurseffektivitet" som är ett av de sju utpekade områdena i EU-kommissionens tillväxtstrategi, "Europa 2020 – En strategi för smart, hållbar tillväxt för alla". Läs mer på EU-kommissionens webbplats .

Från svensk sida har man lyft betydelsen av giftfria kretslopp i en cirkulär ekonomi. Man pekar på behovet av information om materialegenskaper, till exempel innehållet av farliga ämnen och teknisk prestanda, för att återvinnare och konsumenter ska kunna göra rätt miljömässiga val. Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats .

SGI:s uppdrag att verka för ett effektiv och hållbart byggande innebär att strävan mot en cirkulär ekonomi ingår i vårt arbetssätt sedan länge. Via länkarna nedan lotsar vi dig till mer information på vår webbplats.

Kostnadsfritt korttidsstöd

Vår kortfattade kostnadsfria rådgivning till kommuner och länsstyrelser i frågor om avfallshantering och förorenade områden.

Geokalkyl

Vårt kalkyl- och visualiseringsverktyg för effektivare markbyggande och masshantering.

Standardisering

Metodutveckling i internationellt samarbete för bättre undersöknings- och karakteriseringsmetoder.

SAMLA

Vårt beslutsstödsverktyg för hållbara marksaneringar.

ENCORT-CDW

Ett nordiskt samarbetsprojekt om styrmedel för hållbar avfallshantering.

Tuffo

Finansiering av FoU samt kunskap och kommunikation om hållbara saneringsmetoder med minskad schakt och deponering.

Senast uppdaterad/granskad: 2022-04-01
Hjälpte informationen dig?