Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Utsnitt från Excelverktyget SAMLA Foto: /illustration SGI

SAMLA för förorenade områden

SAMLA för förorenade områden är ett beslutsstödsverktyg för riskvärdering. Det kan användas för att värdera och jämföra olika åtgärdsalternativ vid efterbehandling av förorenade områden.

I SAMLA tas stor hänsyn till hållbarhetsaspekter, det vill säga att åtgärder ska vara hållbara ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. En mängd olika aspekter (kriterier) kan värderas och metodiken är enkel att tillämpa. Den följer angreppssättet poängbaserad riskvärdering i SGI Vägledning 7, Riskvärdering vid förorenade områden (2022). Vid tillämpning av verktyget är tanken att de olika aktörerna i projektet ska involveras.

SAMLA är utformat för att vara enkelt att använda och det är anpassat till Naturvårdsverkets vägledningsmaterial och SGI Vägledning 7:

 

Ladda ner SAMLA

Verktyget består av ett Exceldokument med ett antal kalkylblad. Filen finns att ladda ner här:

SAMLA för förorenade områden version 2.5 (Excel-format)

Instruktioner för användning

Eftersom Exceldokumentet innehåller makron så kan datorns säkerhetsinställningar behöva justeras för att SAMLA ska fungera korrekt. Kortfattade instruktioner för användning finns längst ner på de olika bladen i verktyget. Det finns även en handledning (PDF, 0,25 MB) i PDF-format.

Kurstillfällen

Vi arrangerar kurser i riskvärdering och hur man använder verktyget SAMLA. Här kan du läsa mer om SAMLA-kursen. Där kan du se om vi har något kurstillfälle inplanerat eller göra en intresseanmälan.

Synpunkter

Har du synpunkter på verktyget efter att ha använt det, är vi mycket tacksamma om du e-postar dessa till oss. Synpunkterna kommer att användas vid kommande revideringar av verktyget.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-04-25
Hjälpte informationen dig?