Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Kustnära bebyggelse i Helsingborg Foto: SGI/Anette Björlin

Vårt samhällsuppdrag

Vi är en expertmyndighet i frågor om markbyggande och markanvändning. Ramarna för vårt uppdrag utfärdas av regeringen i en särskild instruktion. Varje år får vi ett regleringsbrev om vilka mål och återrapporteringskrav vi har till regeringen. Riksdagen beslutar om statsbudgeten. Där anges hur stora anslag vi ska få.

Det ska vara säkert och hållbart att bo och färdas i Sverige. Därför har vi i uppdrag att förebygga och minimera negativa effekter av ras, skred, erosion och förorenade områden. Vi ska också arbeta för en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området.

Vårt samhällsuppdrag bestäms av regeringen och finns att läsa på Riksdagens webbplats i Förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut. 

Riksdagen beslutar varje år hur mycket anslag vi ska få, det vill säga hur mycket pengar vi får från staten för att utföra våra uppgifter. I regleringsbrevet tillkännager regeringen vad de vill att vi ska arbeta med under budgetåret och hur vi ska återrapportera särskilda uppdrag som de riktar till oss. Delegationen för Göta älv är ett exempel på ett regeringsuppdrag vi fått under senare år.

I vår roll som expertmyndighet samlar vi in, utvecklar och förmedlar kunskap till samhället. Kunskap vi får genom forskning, rådgivning och att samverka med andra både nationellt och internationellt. Här finns en närmare beskrivning av vårt uppdrag och arbete inom:

Senast uppdaterad/granskad: 2024-07-04
Hjälpte informationen dig?