Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Svensk Djupstabilisering – rapporter

Svensk Djupstabilisering (SD) var ett branschgemensamt centrum för forskning och utveckling inom djupstabilisering med kalk-cementpelare och masstabilisering.

Verksamheten syftade till att initiera och bedriva en branschsamordnad forsknings- och utvecklingsverksamhet till nytta för både samhället och industrin. Verksamheten pågick under perioden 1995-2006 och hade sitt säte på SGI.

Inom forskningscentret Svensk Djupstabilisering togs 18 huvudrapporter och 32 arbetsrapporter fram. Här under finns de 18 huvudrapporterna. Arbetsrapporterna finns samlade på en egen sida.

Huvudrapporter

Report 1
Erfarenhetsbank för kalk-cementpelare (PDF, 3,21 MB)
Torbjörn Edstam

Report 2
Kalktypens inverkan på stabiliseringsresultatet. Förstudie (PDF, 0,62 MB)
Helen Åhnberg & Håkan Pihl

Report 3
Stabilisering av organisk jord med cement och puzzolanreaktioner – förstudie (PDF, 0,81 MB)
Karin Axelsson, Sven-Erik Johansson & Ronny Andersson

Engelsk version av Report 3 (PDF, 1,16 MB)

Report 4 
Provbank på kalk/cementpelarförstärkt gyttja och sulfidhaltig lera i Norrala (PDF, 1,31 MB) 
Rolf Larsson

Report 5
Masstabilisering (PDF, 9,86 MB)
Nenad Jelisec

Report 6
Blandningsmekanismer och blandningsprocesser – med tillämpning på pelarstabilisering (PDF, 9,87 MB)
Stefan Larsson

Engelsk version av Report 6 (PDF, 20,07 MB)

Report 7
Deformation behavior of lime/cement column stabilized clay (Doctoral Thesis) (PDF, 6,79 MB)
Sadek Baker (Doktorsavhandling)

Report 8 
Djupstabilisering med kalkcementpelare – metoder för produktionsmässig kvalitetskontroll (PDF, 5,45 MB)
Morgan Axelsson

Report 9
Olika bindemedels funktion vid djupstabilisering The function of different binding agents in deep stabilization (PDF, 2,16 MB)
Mårten Janz Sven-Erik Johansson

Engelsk version av Report 9 (PDF, 2,29 MB)

Report 10
Mitigation of Track and Ground Vibrations by High Speed Train at Ledsgård, Sweden (PDF, 2,99 MB)
Göran Holm, Bo Andréasson, Per-Evert Bengtsson, Anders Bodare, Håkan Eriksson

Report 11
Miljöeffektbedömning (LCA) för markstabilisering (PDF, 2,08 MB)
Tomas Rydberg, Ronny Andersson

Report 12
Mixing Processes for Ground Improvement by Deep Mixing (PDF, 7,14 MB)
Stefan Larsson

Report 13
Proceedings of the International Conference on Deep Mixing – Best Practice and Recent Advances, Deep Mixing'05

Report 14
Stabilisering av torv i laboratorium. Metodbeskrivning, Underlagsrapport, 2006 (PDF, 0,27 MB)
Martin Holmén

Report 15
Provbankar Riksväg 45/Nordlänken. Bankar på kalkcementpelarförstärkt jord – Beräkningsmodell för sättningar, 2006 (PDF, 2,07 MB)
Claes Alén, Göran Sällfors, Per-Evert Bengtsson, Sadek Baker

Report 16
Strength of Stabilised Soils. A Laboratory Study on Clays and Organic Soils Stabilised with Different Types of Binder, 2006 (PDF, 11,91 MB)
Helen Åhnberg (Doktorsavhandling)

Report 17
Djupstabilisering med bindemedelsstabiliserade pelare och masstabilisering – en vägledning, 2006 (PDF, 5,78 MB)
Rolf Larsson

Report 18
Svensk Djupstabilisering (SD) FoU 1995-2006. Ett kunskapslyft inom djupstabilisering, 2006 (PDF, 0,63 MB)
Göran Holm, SD:s styrgrupp

Senast uppdaterad/granskad: 2023-12-12
Hjälpte informationen dig?