Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Hållbar samhällsplanering med Backcasting-SAMLA

’Backcasting-SAMLA’ är en systematisk metod för fysisk planering. Back­casting-SAMLA ger stöd för beslut om hållbara och genomförbara åtgärder både vid ex­ploatering och ändrad markanvändning. Det kan exempelvis handla om att bedöma hållbarheten i olika åtgärder för att hantera ökade vattennivåer. Metoden är lämplig för komplexa frågeställ­ningar med relativt långt tidsperspektiv och passar bra att använda vid exempelvis detalj­planearbetet, när det finns en aktuell översiktsplan. Metoden ger stegvis hjälp med att bedöma planer och åtgärder samtidigt som stegen och motiven till åtgärderna dokumenteras. Metoden är transparent och kan uppdateras när ny information tillkommer. I rapporten illustreras de olika stegen i metoden med exempel.

Metodutvecklingen har skett i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och inom ramen för forskningsprojektet ’Land Plan – Metoder som integrerar hållbarhet i kommunal planering’, finansierat av Formas, medverkande kommuner samt SGI.

Läs om mer i Metodbeskrivning Backcasting-SAMLA (PDF, 2,03 MB) eller på våra sidor om Samhällsplanering och säkerhet och Vägledning i arbetet .

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-05-10
Hjälpte informationen dig?