Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Kvicklerediagram Foto: SGI

Excelverktyg för att bedöma kvickleraförekomst utifrån sonderingsresultat

Verktyget är lämpligt att använda för att bedöma kvickleraförekomst i områden där det inte finns några, eller bara tunna, lager av grova sediment över leran.

I flera studier har man tagit hjälp av olika typer av sonderingar för att bedöma om det förekommer kvicklera i ett område. Resultaten har visat att det finns ett samband mellan kvickleraförekomst och lutningen på kurvan för matningskraft mot djup vid olika typer av sonderingar.

Bandvagn med provtagare som sköts av en person. Foto: SGI

Inom Göta älvutredningen togs detta Excelverktyg fram för att bedöma förekomst av kvicklera utifrån registrerat totalt neddrivningsmotstånd vid CPT-sondering och trycksondering. Verktyget jämför den uppmätta mantelfriktionen längs med stängerna med en mantelfriktion av 1 kPa/m. Om mantelfriktionens ökning med djupet är mindre än 1 kPa/m klassas leran som kvick. I illustrationen här ovan bedöms leran som kvick i de skikt där den röda kurvan är brantare än den gröna.

Verktyget är framtaget för de förhållanden som råder i Göta älvdalen, dvs. när inga eller endast tunna lager av grova sediment överlagrar leran. Metoden bedöms inte vara lämplig i områden med ett tjockt lager av friktionsjord över leran, eftersom friktionen mot stängerna i det lagret påverkar utvärderingen.

En instruktion med beskrivning av bakgrund och exempel på bedömning finns här (PDF, 0,34 MB).

Verktyget kan laddas ner här .

Senast uppdaterad/granskad: 2018-09-12
Hjälpte informationen dig?