Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Kvalitetssäkring av ämnesdata

Riktvärden för förorenad mark används ofta vid riskbedömningar av förorenade områden. Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för ett 50-tal ämnen, men det är inte ovanligt att det vid markundersökningar påträffas förhöjda halter av ämnen som saknar generella riktvärden. Någon typ av riktvärden tas då ofta fram för dessa ämnen inom det enskilda projektet. Sådana riktvärden behöver kvalitetssäkras.

Metodik

Vi har tagit fram ett stöd för att välja ut och kvalitetsbedöma ämnesdata för att beräkna riktvärden samt för att kvalitetsklassa riktvärden som beräknas med dessa data (SGI Publikation 15). Syftet är att säkerställa kvaliteten och transparensen hos beräknade riktvärden. Metodiken kan även användas vid uppdatering av ämnesdata för existerande riktvärden men även då nya riktvärden tas fram. Den är användbar både när ämnesdata och riktvärden tas fram och vid granskning.

Metodiken baseras på, och är ett komplement till, Naturvårdsverkets riktvärdesmodell ”Riktvärden för förorenad mark − Modellbeskrivning och vägledning”, Rapport 5976. I dagsläget omfattar metodiken endast ämnesdata för beräkning av den hälsoriskbaserade delen av riktvärdet.

Resultatet av kvalitetsbedömningen redovisas i ett ”Ämnesdatablad”. En mall för ämnesdatabladet finns som bilaga till Publikation 15. För att förenkla användningen av mallen finns den även i wordformat.

Ladda ner SGI Publikation 15 (PDF, 1,38 MB) ”Kvalitetssäkring av data för beräkning av hälsoriskbaserade riktvärden för förorenad mark”

Ladda ner wordmall för Ämnesdatablad (Docx, 0,07 MB)

Vidare arbete

Vi arbetar för att effektivisera efterbehandling av förorenade områden i Sverige. För att undvika dubbelarbete när det gäller att ta fram ämnesdata vill vi göra kvalitetssäkrad ämnesdata tillgänglig för alla. Vi kommer därför att samla ämnesdatablad eller länkar till ämnesdatablad som vi tagit fram på denna sida. Vi tar också gärna emot ämnesdatablad från projekt där metodiken tillämpats av andra.

Vi vill ha synpunkter på metodiken och förslag till förbättringar. Vår ambition är att vidareutveckla metodiken till att omfatta även andra indata som behövs för att ta fram riktvärden för förorenad mark.

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-30
Hjälpte informationen dig?