Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ett utsnitt från programmet Conrad som används för att utvärdera data. Foto: Utsnitt från programmet

CONRAD

CONRAD är ett program för redovisning och utvärdering av CPT-undersökningar som vi på SGI har utvecklat.

SGI beslutade i juni 2021 att göra programmet CONRAD i nuvarande version fritt. 

I och med beslutet att CONRAD blir fritt så upphör även IT Support. Du som programanvändare kan behöva installera om programmet. Installationspaket hittar du nedan. Teknisk support för hur du använder programmet fortsätter vara tillgänglig till årsskiftet 2021-2022.

SGI ser inte att vi har några möjligheter i närtid att vidareutveckla programmet. Vi ser däremot möjligheter i att branschen gör det till en gemensam sak för framtida vidareutveckling.

Programmet CONRAD som används för redovisning och utvärdering av resultat från CPT-sonderingar har nu varit i bruk i över 20 år. Under denna tid har en hel del hänt inom CPT-sondering samtidigt som olika önskemål om modifieringar inkommit från användarna.

Ladda ned och installera programmet

Du kan hämta programmet Conrad på ftp://ftp.swedgeo.se/Conrad/Conrad free/. Kopiera över .msi-filen lokalt till datorn. Använd ett FTP-program eller utforskaren.

Nytt i version 3.1

Revideringen av programmet har bland annat tillkommit på grund av att en ny internationell standard för CPT-metoden är under införande. I denna finns nya krav på försökens utförande och mätta parametrar, kontroller, redovisning av resultaten och att t.ex. det registrerade djupet skall räknas om till verkligt djup med ledning av uppmätt lutning hos sonden.

Sedan det första programmet skrevs har forskningen också gått vidare och nya tolkningar av resultaten från silt, lermorän och sulfidjord har presenterats. Dessutom har tolkningen av resultaten från lera och gyttja modifierats. Förbättringar av användarvänligheten har också gjorts. CONRAD 3.1 är kompatibelt med Windows 7.

Manual och mer information

Manual CONRAD 3.1 (PDF, 0,87 MB)
Manual CONRAD 3.0 (PDF, 1,2 MB)

Produktblad CONRAD 3.1 (PDF, 0,28 MB)

Mer information om CPT-sondering finns i SGI Information 15: CPT-sondering - utrustning - utförande - utvärdering. En in situ-metod för bestämning av jordlager följd och egenskaper i jord. (PDF, 3,49 MB)

PM- Krav på nollvärdesstabilitet vid CPT-sondering (PDF, 0,02 MB)

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-30
Hjälpte informationen dig?