Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Vattendroppar som bildar ett nätverk på en växt. Foto: SGI/Helena Branzén

Samverkan och nätverk

Att samverka med andra är en viktig del av vår verksamhet. Vi samarbetar med akademier, myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer, både nationellt och internationellt. Här kan du se nätverk som vi deltar i.

Vi ansvarar själva för Myndighetsnätverk stranderosion och Delegation för ras- och skredfrågor. Dessutom deltar vi i olika forskningsplattformar.

BeFo – Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Centrum för klimatpolitisk forskning

Delegation för ras- och skredfrågor
Kontakt- och samverkansorgan för myndigheter som berörs av frågor inom ras och jordskred.

ISSMGE
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.

Myndighetsnätverket för klimatanpassning
Ett stort antal myndigheter samverkar för att stärka och effektivisera det svenska klimatanpassningsarbetet. Information om ämnet sprids via Klimatanpassningsportalen.

Myndighetsnätverket för förorenade områden
Nationell samverkan mellan de centrala förvaltningsmyndigheterna SGI, SGU och Naturvårdsverket inom efterbehandlingsområdet. Begreppet centrala förvaltningsmyndigheter används regelbundet för att peka på att de tre myndigheterna är förvaltningsmyndigheter som har hela landet som verksamhetsområde.

Myndighetsnätverk stranderosion
Kontakt- och samverkansorgan för frågor med betydelse för stranderosion. Vi samordnar olika aktörers intressen. Som stöd i detta arbete finns ett nätverk med myndigheter som har ansvar för, eller verksamhet som berör, stranderosion.

Nätverket Renare Mark
Nätverk grundat 2001 med målsättningen att öka kommunikation och utbyte av erfarenheter mellan olika expertgrupper när det gäller förorenad mark, sediment och grundvatten.

Pålkommissionen
Grundades 1959 och bedriver forskning, utveckling och utredningar inom pålgrundläggning och stödkonstruktioner.

SNOWMAN Network
Internationellt nätverk med uppgift att utveckla och sprida information när det gäller hållbart nyttjande av jord och grundvatten.

Svenska Geotekniska Föreningen, SGF
SGF bildades 1950 och har som syfte att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik och miljögeoteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv. SGI medverkar aktivt i flera av SGF:s kommittéer.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-05-22
Hjälpte informationen dig?