Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Stabilitetsutredningar

Genom att utreda mer får man en säkrare bild av sannolikheten för skred i ett område.

Det finns flera nivåer av utredning, från översiktlig till fördjupad.

Översiktlig geoteknisk utredning

En översiktlig utredning görs för att identifiera områden som är stabila och inte behöver utredas vidare. Göta älvutredningen från 2012 klassas som en översiktlig utredning. Vanligtvis görs sparsamt med geotekniska borrningar vid översiktlig utredning. I en översiktlig utredning ställs stabiliteten mot höga säkerhetskrav och antaganden görs med stora säkerhetsmarginaler, bland annat avssende markens hållfasthet och grundvattenförhållanden. De områden som inte kan identifieras med tillfredställande stabilitet går vidare till antingen detaljerad utredning eller direkt till fördjupad nivå.  

Detaljerad geoteknisk utredning

En detaljerad utredning förutsätter god kännedom om markförhållandena. Vid en detaljerad utredning har säkerhetskraven sänkts samtidigt som undersökningsplikten har ökat (jämfört med översiktlig utredning). Geotekniska borrningar, laboratorieundersökningar och mätningar av grundvattennivåer är vanliga inslag i en detaljerad utredning.

En detaljerad utredning kan visa att stabilitetsförhållanden inom det undersökta området uppfyller dagens krav på tillfredställande säkerhet mot skred. Om så är fallet kan området friklassas. En detaljerad utredning kan även påvisa att stabiliteten inte uppfyller dagens krav avseende säkerhet mot skred, om så är fallet utökas oftast undersökningarna så att utredningen kan uppnå nivån för en fördjupad utredning.  

Fördjupad geoteknisk utredning

En fördjupad utredning förutsätter mycket god kännedom om markförhållandena. En fördjupad utredning är oftast aktuellt om stabiliten inte går att klarlägga med tillräckligt goda marginaler i en detaljerad utredning. En fördjupad utredning kräver mer borrningar och geotekniska laboratorieundersökningar samt större kunskap om grundvattenförhållandena än en detaljerad utredning. För framtagandet av åtgärdsförslag är det en stor fördel att ha mycket god kännedom om markens egenskaper och det är ofta en fördjupad utredning som ligger till grund för framtagandet av åtgärdsförslag.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-10-10
Hjälpte informationen dig?