Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Nyheter

Här finns SGI:s egna nyheter och pressmeddelanden om skredsäkring av Göta älv. Men också det som andra rapporterat om SGI:s och Delegationen för Göta älvs arbete.

Nyheter och pressmeddelanden från SGI

 1. 4 mars 2024

  Så påverkas klimatet av insatser för att förhindra jordskred

  SGI har beräknat hur åtgärder som minskar risken för jordskred påverkar klimatet. Som exempel har man undersökt klimatkostnaderna för de skredsäkrande åtgärder som gjorts vid Älvängens industriområde i Ale kommun. Rapporten kan användas som underlag i framtida klimatberäkningar av stabilitetshöjande åtgärder.

 2. 8 februari 2024

  ”Vi behövde skapa oss en bild av var det var säkert att röra sig"

   Karin Odén, geotekniker från SGI som var först på plats i skredområdet vid E6,  kommer att berätta om sina erfarenheter på Markbyggnadsdagen den 17 april i Karlstad. "Redan innan vi åkte till platsen förberedde vi oss genom att ta reda på var det var säkert att röra sig, samtidigt som vi förberedde oss mentalt på en krissituation.”

 3. 7 november 2023

  Ytterligare 2,6 miljoner kronor till skredsäkring i Lilla Edet

  Utredningar som gjorts i Lilla Edet visar att det finns risk för ras och skred i området Ellbo – och att det behöver stabilitetshöjande åtgärder. Nu får kommunen bidrag för att påbörja arbetet.

 4. 30 oktober 2023

  Kommuner med skredrisk på studiebesök i Lilla Edet

  I Lilla Edet pågår ett omfattande arbete för att minska risken för ras och skred. I september visades det skredsäkrande arbetet för andra intressenter längs älven. Syftet var att besökarna skulle få en inblick i hur arbetet kan gå till.

 5. 5 oktober 2023

  Stabilitetshöjande åtgärder klara i Älvängen

  En ny tryckbank under vattenytan i Älvängens industriområde ska minska risken för ett storskaligt skred i Ale kommun. Åtgärderna är en del av SGI:s arbete med att minska risken för skred längs Göta älv. 

 6. 31 augusti 2023

  ”Hoppfull om arbetet längs Göta älv”

  ”Hoppfull om arbetet längs Göta älv” Resa längs Göta älv, där SGI berättar om åtgärder som vidtas för att förebygga...erosion som uppstår av vågor från fartyg. Per Bolin, chef sekretariatet för Göta älv, berättar om skredrisker längs Göta Älv.

 7. 22 maj 2023

  Utredningar ger områden godkänt

  En av de boende berättade att ”nu kan man sova bättre om natten”, säger Per Bolin, chef på Sekretariatet för Göta älv, vid Statens geotekniska institut....tomt behöver man rådgöra med en geotekniker, säger Per Bolin. Ett litet område längs en dal i ett

 8. 26 april 2023

  SGI delar ut 7,2 miljoner kronor till skredsäkring i Lilla Edet

  SGI delar ut 7,2 miljoner kronor till skredsäkring i...Tel: 070-9730145. Mejl: per.bolin@sgi.se Karin Holmström, Lilla Edets kommun, chef sektor samhälle.

 9. 26 april 2023

  SGI delar ut 7,2 miljoner kronor till skredsäkring i Lilla Edet

  Lilla Edets kommun får bidrag för att i två områden fortsätta arbetet med att minska risken för skred.

 10. 9 mars 2023

  Här blir begagnade julgranar skyddsbarriär i Göta älv – ska stoppa erosion

  Danielsson, nationell samordnare för stranderosion på SGI. Taggar: begagnade julgranar skyddsbarriär

 11. 2 mars 2023

  Älvens botten berättar om risken för skred

  Statens geotekniska institut, SGI, leder arbetet med skredsäkring längs med den nio mil långa Göta älv....Hon är uppdragsledare för ett av de många projekt där SGI bedömer stabiliteten längs Göta älv.

 12. 12 januari 2023

  Fastighetsägare har små förutsättningar att hantera jordskred

  att skydda sin egendom från klimatförändringen. Statens geotekniska institut har undersökt vilka möjligheter samhället har att...för strategi och internationella samarbeten vid Statens geotekniska institut, SGI.

 13. 12 januari 2023

  Fastighetsägare har små förutsättningar att hantera jordskred

  SGI har undersökt vilka möjligheter som samhället har att hantera jordskred och ras, vilka ökar i och med klimatförändringen. Rapporten visar att fastighetsägare är en utsatt grupp i frågor om skred och ras.

 14. 22 december 2022

  Förbättrade klimatberäkningar kan bidra till hållbara åtgärder mot jordskred

  För att öka medvetenheten om åtgärdernas miljö- och klimatpåverkan ger SGI nu ut rekommendationer....Medförfattare till vägledningen är Ramona Kiilsgaard, Karin Odén, Helene Kennedy och Per Bolin. Vägledningen:

 15. 2 december 2022

  Lynnig lera gör arbetet mot jordskred svårt

  I ett 40-tal områden längs Göta älv undersöker SGI risken för jordskred. I centrum för dessa utredningar finns leran. För att få kunskap om dess risk att skreda passerar den en rad hårda tester, bland annat på SGI:s laboratorium i Linköping.

 

Göta älv i media

 1. 31 januari 2024

  Skredet vid E6 – En insatsberättelse från Statens geotekniska institut

  Klockan 02:16 natten till den 23 september väcktes tjänsteperson i beredskap, TiB, vid Statens geotekniska institut av ett samtal från SOS Alarm. Delar av väg E6 i Munkeröd i Stenungsunds kommun hade försvunnit och det rapporterades om att bilar hade kört ner i avgrunden.

 2. 23 september 2023

  Stor rasrisk med lös lera även på Bohuskusten

  Storgöteborg Västsverige har drabbats av en rad stora och svåra jordskred främst i Göta älvområdet genom åren. – Men riskerna finns också längs med Bohuskusten med lösa leror i stora delar av regionen, säger Per Bolin, chef för delegationen för Göta älv, på Statens Geotekniska Institut.

 3. 11 september 2023

  Sveriges ökade skredrisker - så kan marken under huset börja flyta

  I programmet medverkar Hanna Sofie Pedersen och Lisa Van Well från Statens Geotekniska Institut och Staffan Moberg från Svensk försäkring.

 4. 10 september 2023

  Så ska skredrisken på Smörkullen minskas

  Med start under vecka 36 genomför Lilla Edets kommun och SGI åtgärder i området.

 5. 30 augusti 2023

  I Lilla Edet kan villorna flyta iväg vid nästa stora oväder

  Västsverige Göta älvdalen har störst skredrisk i Sverige och klimatförändringarna väntas förvärra läget. När vattnet sjunker undan är risken störst och i Lilla Edet finns flera högriskområden. – Man kan undra lite varför vi invånare är kvar här, säger pastorn Gunilla S. Olofsson.

 6. 7 februari 2023

  Västra Götaland har störst risk för jordskred i Sverige – förvärras av klimatförändringarna

  skred, säger Karin Odén, Statens geotekniska institut, SGI. Video Karin Odén är geotekniker på SGI, Statens

 7. 29 januari 2023

  Dagens Nyheter

  https://www.dn.se/sverige/skredrisken-okar-med-klimatforandringar-lilla-edets-kommun-bland-de-varst-drabbade/

 8. 16 februari 2022

  Stabilitetsåtgärder för 60 miljoner planeras

  föremål för stabilitetshöjande åtgärder. SGI, Statens Geotekniska Institut, har genomfört en

 9. 8 januari 2022

  Planen: Julgranar ska rädda Göta älvs strand

  älvs strand Nyheter Statens geotekniska institut (SGI) testar att använda julgranar för att rädda Göta älvs strand mot fartygsvågor....Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet med uppgiften att bland

 10. 5 januari 2022

  Så skyddar begagnade julgranar Göta älvs strandkant mot erosion

  Det är Statens geotekniska institut (SGI) som testar om man på det sättet kan skydda Göta älvs strand från erosion....Så det här projektet finansieras av ett stort arbete som SGI har att skredsäkra älven, säger Per Danielsson, nationell samordnare stranderosion SGI.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2024-05-27
Hjälpte informationen dig?