Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Nyheter

Här finns SGI:s egna nyheter och pressmeddelanden om skredsäkring av Göta älv. Men också det som andra rapporterat om SGI:s och Delegationen för Göta älvs arbete.

Nyheter och pressmeddelanden från SGI

 1. 31 oktober 2022

  Information om skredrisk för boende i Lilla Edet

  Tisdagen den 8 november bjuder Statens geotekniska institut (SGI) tillsammans med Lilla Edets kommun in till ett möte om det pågående arbetet med skredsäkring.

 2. 16 augusti 2022

  Klimatförändringen ger fler ras och skred

  Foto Carina Hultén, ...Det visar en fördjupad analys som Statens geotekniska institut,

 3. 27 april 2022

  SGI ger bidrag för skredsäkring i Lilla Edet

  ...Därför delar Statens geotekniska institut (

 4. 10 mars 2022

  Leror i Göta älvdalen är lika kvicka som man tidigare trott

  Den känsliga kvicklera som finns i marken i Göta älvdalen innebär att skred faktiskt breder ut sig över så stora områden som man tidigare antagit. Det visar en ny rapport från Statens geotekniska institut.

 5. 25 november 2021

  Julgranar ska skydda mot vågor från fartyg

  Julgranar ska skydda mot vågor från fartyg Foto SGI/Dominika Nordh. I Göteborg pågår ett projekt...Projektet med att anlägga erosionsskydden är en del av SGI:s arbete för att klimatsäkra Göta älv.

 6. 15 oktober 2021

  Tjugoen miljoner till Ale ska hindra föroreningar i Göta älv

  Statens geotekniska institut (SGI) beviljar cirka 28 miljoner kronor i bidrag till Ale och Lilla Edets kommuner för skredsäkrande åtgärder längs Göta älv. Ale kommun får ett bidrag om knappt 21 miljoner för den södra delen av Älvängens västra industriområde.

 7. 15 oktober 2021

  Tjugoen miljoner till Ale ska hindra föroreningar i Göta älv

  föroreningar i Göta älv Statens geotekniska institut (SGI) beviljar cirka 28 miljoner kronor i bidrag till...delen av Älvängens västra industriområde. - För SGI är det mycket angeläget att minska risken för skred

 8. 29 september 2021

  Invallning vid Göta älv skyddar mot översvämning och skred

  Nu är det första projektet som fått bidrag från SGI för att minska risken för skred i Göta älvdalen klart. Invallningen i Backa Bergö skyddar både mot översvämning och skred och har utförts i samarbete mellan fastighetsägare, SGI och Göteborgs stad.

 9. 1 juni 2021

  Här är Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

  För första gången presenteras en samlad bild över de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från SGI och MSB.

 10. 4 september 2017

  Regeringen satsar på klimatanpassning Göta älvdelegation inrättas vid SGI

  I regeringens nya satsning på klimatanpassning i Sverige får Statens geotekniska institut, SGI, i uppgift att upprätta en Göta älvdelegation vid myndigheten. – Ett glädjande besked, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2021-09-27
Hjälpte informationen dig?