Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Tuffo slutrapporter

Här samlar vi alla slutrapporter inom Tuffo.

  • Att söka efter markföroreningar med hund (PDF, 3,13 MB)  - I denna rapport redovisas förstudien ”Hundar söker efter markföroreningar”. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har varit projektledare för forskningsprojektet som genomförts tillsammans med flera samverkanspartners. Projektet beviljades bidrag inom Tuffos utlysning 2018. 

  • Miljö- och kostnadseffektiv sanering med barriärteknik (PDF, 3,32 MB) - I denna rapport redovisas forskningsstudien ”Barriärteknik som miljö- och kostnadseffektivt saneringsalternativ vid förorenade områden”. Umeå Universitet har varit projektledare för forskningsprojektet som har genomförts tillsammans med flera samverkanspartners. Projektgruppen har tidigare bedrivit forskning på området vars resultat varit en viktig utgångspunkt för det aktuella projektet. Forskningsprojektet, som varit en fullskalestudie, beviljades bidrag inom Tuffos utlysning 2016. 

  • Kemisk stabilisering av arsenikförorenade material (PDF, 3,77 MB) – I denna rapport redovisas forsk-ningsstudien ”Kemisk stabilisering av arsenikförorenade material”. Luleå tekniska univer-sitet har varit projektledare för forskningsprojektet som genomförts tillsammans med flera samverkanspartners. Projektet beviljades bidrag inom Tuffos utlysning 2017.

  • Fastläggning av PFAS i grundvatten med sorbenter (PDF, 3,84 MB) – I rapporten redovisas forsknings-studien ”In-situ remediation of PFASs based on sorption methods (StopPFAS). Uppsala universitet har varit projektledare för forskningsprojektet som genomförts tillsammans med flera samverkanspartners. Projektet beviljades bidrag inom Tuffos utlysning 2016.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-31
Hjälpte informationen dig?