Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

2023 års utlysning

Steg 2 av årets utlysning har nu öppnat. Huvudsökande för inkomna idéskisser i steg 1 har meddelats huruvida ansökan gått vidare till steg 2 eller avslagits. Endast de som gått vidare har erbjudits att inkomma med en fullständig ansökan i Steg 2 av utlysning 2023. Steg 2 stänger torsdagen den 7 mars klockan 15.00. Ansökningshandlingar finns att hämta på SGI:s webbplats fram till dess att utlysningen stänger.

Utlysningen är öppen för forsknings- och utvecklingsprojekt som genom innovativ åtgärdsteknik kan bidra till en mer hållbar hantering av de miljörelaterade utmaningar som förorenade områden för med sig. Inom utlysningen ingår föroreningar som utgör stor risk för negativ påverkan på människors hälsa och/eller miljön i mark, vatten och sediment och som har orsakats av framför allt miljöfarlig verksamhet. Projekt som ligger nära praktisk tillämpning prioriteras liksom projekt med fokus på teknik med relevans för många förorenade områden i Sverige. Detta för att bidra till bland annat Tuffos övergripande mål om att ny kunskap ska bidra till att saneringstakten i Sverige ökar och miljökvalitetsmålet ”giftfri miljö” kan uppnås snabbare.

Bidrag för två typer av projekt kan sökas i utlysningen:

  • Förstudier (maximal projekttid 2 år)
  • Fullskalestudier (maximal projekttid 3 år)

Syftet med förstudier är att förbättra förutsättningarna för genomförande av en fullskalestudie. Förstudier kan exempelvis utgöras av forskning och utveckling i laboratoriemiljö samt andra analyser för att undersöka genomförbarheten av den tänkta fullskalestudien. Syftet med fullskalestudier är demonstration, testning och validering av en åtgärdsteknik under verkliga förhållande i fält. Som en del i projekten kan forskning och utveckling i laboratoriemiljö ingå.

Samtliga typer av projekt ska ingå i någon av forskningskategorierna Industriell forskning eller Experimentell utveckling som definieras i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Åtgärdsteknik avseende förorenade byggnader omfattas inte av utlysning 2023.

För Tuffos utlysning 2023 gäller också att maximalt bidragsbelopp per projekt kan beviljas enligt följande:

  • Fullskalestudier, 5 miljoner kronor
  • Förstudier, 500 000 kronor

Planerad utlysningsbudget är 13 miljoner kronor.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-09-05
Hjälpte informationen dig?