Öppen verktygslåda som innehåller verktyg. Foto: Lars Owesson/Scandinav Bildbyrå

Verktyg

Vi har utvecklat ett antal verktyg som du kan använda som stöd i ditt arbete. Verktygen består av olika programvaror eller mallar.

En del av stödverktygen erbjuder vi mot en licenskostnad, andra kan fritt laddas ner och användas. I vissa fall krävs att man har särskild programvara på sin dator. 

De stödverktyg som finns är:

  • Geokalkyl – GIS-verktyg för att beräkna och visualisera kostnader för markbyggnadsarbeten i tidiga planeringsskeden
  • CONRAD – program för att redovisa och utvärdera CPT-undersökningar
  • EDISON – program för att granska, redigera och kvalitetssäkra geotekniska fältdata 
  • SAMLA för förorenade områden – Excelverktyg för riskvärdering av förorenade områden
  • Kvalitetssäkring av ämnesdata  – ämnesdatablad (Wordmall) för att beräkna hälsoriskbaserade riktvärden för förorenad mark
  • Utvärdering av kvicklera – Excelverktyg för att bedöma om det finns kvicklera i ett område.

Kurser om verktygen

Vi håller även kurser om hur man använder verktygen. Mer information om kurserna hittar du i vårt kursutbud.  

Senast uppdaterad/granskad: 2018-09-12
Hjälpte informationen dig? Ja Nej