Byggarbete, Mahoniahöjden Linköping Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Rådgivning

Vi arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande. Det gör vi genom att stötta samhället med expertkunskap, tillämpa forskningsresultat och föra in ny teknik i våra uppdrag. Som oberoende part erbjuder vi rådgivning till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter samt till privata aktörer inom markbyggande och markanvändning.

Vi riktar oss i första hand till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, men vi utför även uppdrag åt konsulter och entreprenörer i bygg- och anläggningsbranschen. Som privatperson vänder du dig till den privata marknaden för att få stöd och hjälp.

Mot avgift eller avgiftsfritt?

Rådgivningen och beställarstödet som vi beskriver här är tjänster som vi gör mot avgift och full täckning av våra omkostnader. Dessutom ger vi råd via vårt avgiftsfria myndighetsstöd till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter. Då ger vi till exempel kortfattade råd om hantering av förorenade områden och deponering eller granskar geotekniska säkerhetsfrågor i detalj- och översiktsplaner.

Opartisk syn

I vår roll som statlig expertmyndighet är vi oberoende och kan därför med opartisk syn granska och ge utlåtande i olika ärenden. Med opartisk syn menar vi att arbetet görs neutralt och utan att gynna någon enskild part.

Exempel på uppdrag

Vi ger expertutlåtanden där vårt oberoende efterfrågas och vi granskar komplexa projekt inom markanvändning och markbyggande. Vi åtar oss också uppdrag som har inslag av forskning och utveckling.

Dessutom har vi sett att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter ibland behöver stöd i rollen som beställare i plan- och byggprocessen när det gäller att tolka och värdera olika geotekniska och miljötekniska frågor. Då kan vi vara beställarens resurs. Den delen av vår rådgivning kallar vi beställarstöd till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.

Under respektive verksamhetsområde här nedan ger vi närmare exempel på vår expertkunskap och vad vi kan anlitas för. Där hittar du också våra kontaktpersoner.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-03-02
Hjälpte informationen dig? Ja Nej