Kartor och GIS

GIS är en viktig del av vår verksamhet. Vi utför GIS-analyser, 3D-modellering, systemering med mera inom ras, skred, erosion, stabilitet, sårbarhet och klimatanpassning.

Vi använder en mängd dataunderlag från andra aktörer såsom Lantmäteriet, SGU, MSB, Trafikverket, Länsstyrelsen, kommuner med flera. SGI är en informationspliktig myndighet enligt INSPIRE-direktivet / Miljödataförordningen. SGI är med i Geodatasamverkan sedan 2011.   

Delar av vårt karterings- och analysarbete resulterar i WMS datatjänster, vilka registreras och beskrivs på geodata.se samt i kartvisningstjänster på webben. Dessa är:

Vidare finns ett antal resurser:

Tidigare samlingssida för SGI:s GIS-tjänster återfinns på gis.swedgeo.se. Användningen av SGI:s data regleras, inom ramen för Geodatsamverkan, i ett licensavtal. SGI som upphovsman skall alltid anges med "© SGI".

De flesta kartvisningstjänster är även innehållsmässigt beskrivna på egna temasidor på vår webbplats. 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej