Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Inträffade skred, ras och övriga jordrörelser (skreddatabasen)

Varje år inträffar många skred och ras, de flesta i obebyggda områden, men också bebyggd mark drabbas. I genomsnitt inträffar ett skred större än 1 ha vartannat till vart tredje år. Flera skred större än 10 ha har inträffat i bebyggda områden under 1900-talet. Dessa har orsakat betydande skador på byggnader och anläggningar och i vissa fall också medfört förluster i människoliv. Skreden i Surte (1950), Göta (1957), Tuve (1977), Vagnhärad (1997) och Småröd (2006) är de jordrörelser som orsakat störst skada i modern tid. 

SGI är statens sakkunnigorgan i skred-, ras- och stranderosionsfrågor och medverkar till att minska riskerna inom det geotekniska området i samhället. Utgångspunkten för verksamheten är att människor ska kunna bo på säker grund, så att liv och egendom inte går till spillo vid naturolyckor av typen skred och ras eller vid stranderosion.

SGI:s skred- och erosionsdatabas är en sammanställning över inträffade skred, ras, erosion och övriga jordrörelser i Sverige med tillhörande beskrivning av typ av händelse, omfattning, läge etcetera. Antal registrerade händelser (jan 2016) är 1 482 st. Uppdatering sker ungefär en gång per år. Vissa större skred har en utförligare beskrivning (orsak, händelseförlopp, erfarenhetsåterföring med mera) i MSB:s Naturolycksdatabas .

Det initiala arbetet med skreddatabasen (2001) finns dokumenterat i SGI-V512.pdf (PDF, 0,77 MB).  

Öppna kartvisningstjänsten.

Senast uppdaterad/granskad: 2022-03-31
Hjälpte informationen dig?