Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Våra nyheter

 1. 22 mars 2024

  Förebygga ras och skred viktig del i ny nationell strategi för klimatanpassning

  –SGI arbetar för att minska de risker som är förenade med ras, skred och erosion. Vårt arbete är därmed en viktig del för att nå målen i regeringens strategi, kommenterar Johan Anderberg, generaldirektör vid SGI, den reviderade nationella strategin för klimatanpassning.

 2. 22 mars 2024

  SGI utvecklar metod för att tvätta PFAS-förorenad jord

  PFAS är en samling giftiga kemikalier som finns i marken på många platser. I ett forskningsprojekt utvecklar SGI en metod för att tvätta PFAS-förorenad jord. Se vår film om den nya metoden. 

 3. 14 mars 2024

  Kan förorenade områden provtas bättre?

  Vid alla förorenade områden på land tas prover, bland annat för att bedöma risker för människa och miljö. Men hur provtagningarna planeras, utförs och kontrolleras varierar mellan olika projekt. I en ny rapport presenterar SGI ett angreppssätt som leder till provtagningar av högre kvalitet och bättre kontroll av dem.

 4. 6 mars 2024

  Träffa oss på Renare marks vårmöte!

  Den 13-14 mars deltar SGI på Renare marks vårmöte i Karlstad. Under mötet kommer vi bland annat berätta om vår nya vägledning om riskbedömning av förorenade sediment.  

 5. 5 mars 2024

  Möt SGI på Grundläggningsdagen

  Torsdagen 14 mars är årets stora händelse inom grundläggning och geoteknik - Grundläggningsdagen. Vi kommer vara på plats och berätta om vår nya vägledning om geoteknisk säkerhet i kommunal planering och hur vi arbetar vid ras och skredhändelser.