Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Byggarbetsplats vid Mahoniahöjden, Linköping. Rivningsarbete pågående parallellt. Foto: Elin Sjöstedt

Effektivare markbyggande

Att nå effektivare markbyggnad är en utmaning från tidig planering till förvaltning av den färdigställda konstruktionen. Vi fokuserar på utveckling och implementering av ny teknik och kunskap för att uppnå lägre kostnader eller mindre miljö- och klimatpåverkan.

Rådgivningen på området kan exempelvis omfatta teknisk granskning av projekterings- eller bygghandlingar, livscykelanalyser för olika teknikval eller effektiv materialhantering.

I vår roll som rådgivare eller granskare kan vi bedöma möjligheter till förbättringar eller föreslå alternativa metoder och material som stödjer ett effektivare markbyggande. Vi agerar även som hjälp med beslutsstöd för val av olika lösningar.

Som oberoende expertmyndighet utför vi:

  • Granskning av handlingar (bland annat GK3-granskning): Arbetet innefattar granskning av olika typer av handlingar där geotekniska frågor ingår som till exempel konsultutredningar och arbetshandlingar avseende geotekniska förhållanden och geo-konstruktioner. Granskningen innefattar teknikval, dimensionering, beräkningar, uppfyllelse av teknikkrav, etc. Granskningen innefattar också påverkan på omgivningen genom t ex vibrationer eller grundvattensänkning.
  • Beställarstöd gentemot konsulter och utförare: Arbetet kan innefatta stöd i dialog med konsulter eller entreprenörer. Vi kan stötta med att tolka tekniska specifikationer, upprätta kontrollprogram eller andra handlingar. Arbetet kan också innefatta stöd vid upprättande av tekniska krav. Vi kan även utföra platsbesiktningar i samband med entreprenadarbeten.
  • Metodbeskrivningar och vägledningar: Vi hjälper till med att utarbeta metodbeskrivningar, vägledningar eller olika typer av styrande dokument.
  • Miljöbedömningar: Vi har bred kompetens inom miljöområdet bl.a. med inriktning mot alternativa vägmaterial och föroreningsspridning från vägar. Med stöd av den kompetensen kan vi bland annat upprätta vägledningar och rekommendationer för anläggning och skötsel av vägar.

Exempel på uppdrag

Exempel på rådgivningsuppdrag där vi fungerar som beställarstöd är att vi ingår som expertstöd eller GK3 granskare i flera av entreprenaderna i Marieholmsförbindelsen i Göteborg.

Vi deltar även som granskare av projekteringshandlingar och utför platskontroller åt DNV vid utbyggnad av Metron i Köpenhamn.

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-24
Hjälpte informationen dig?