Ledning och kontorsansvarig

Här finns kontaktuppgifter till vår ledning och våra kontorsansvariga. Verksamheten leds av generaldirektör Åsa-Britt Karlsson. Organisatoriskt finns tre tekniska avdelningar och en avdelning för verksamhetsstöd.

Generaldirektör:
Åsa-Britt Karlsson
Tel: 013-20 18 60 (GD-sekreterarens telefon)

GD-sekreterare:
Pernilla Tarler
Tel: 013-20 18 60

Ställföreträdande generaldirektör:
Glenn Sundberg
Tel: 013-20 18 55

Avdelning/enhet Chef/ansvarig
Effektivare markbyggande Helene Kennedy
Tel: 031-749 65 80
Forskning David Bendz
Tel: 040-35 67 76
Klimatanpassning HannaSofie Pedersen
Tel: 031-778 65 64
Planenhet Maria Kristensson
Tel: 031-749 65 85
Renare mark

Mikael Stark
Tel: 013-20 18 09  
Maria Carling (vik. avdelningschef)
Tel: 013-20 18 26

Strategi och internationellt samarbete Yvonne Rogbeck
Tel: 013-20 18 93
Verksamhetsstöd

Eva Lindström
Tel: 013-20 18 19

Delegationen för Göta älv

Per Bolin
Tel: 031-749 65 95

Kontorsansvariga

Huvudkontoret finns i Linköping och vi har kontor i Malmö, Göteborg och Stockholm. På varje kontor finns en kontorsansvarig:

Kontor Ansvarig
Malmö Anja Enell
Tel: 040-35 67 74
Stockholm

Pär-Erik Back
Tel: 08-578 455 06

Michael Pettersson
Tel: 08-578 455 10

Göteborg Marie Calming
Tel: 031-778 65 79

Adresser och vägbeskrivningar till våra kontor.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-11
Hjälpte informationen dig? Ja Nej