Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ritad bild med enkla former av hus, vägar, berg, träd, vatten och människor i färgerna blått, brunt och orange. Illustration som kompletterad med text visar möjliga åtgärder för ett hållbart markbyggande Foto: Illustration SGI fritt efter Shaw et al, 2007

Hållbart markbyggande - en handlingsplan i ett föränderligt klimat

För att öka samhällets kunskap om hur markbyggandet kan anpassas till ett klimat som förändras har SGI tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen föreslår en rad åtgärder för att klimatanpassa markbyggandet, hur de kan genomföras och av vem.

Ett omfattande kunskapsbyggande om klimatförändringens effekter på markförhållanden är nödvändigt. Handlingsplanens syfte är att ge en grund för konkreta åtgärder, fortsatt dialog och samarbete mellan de intressenter som berörs av markbyggandet. Åtgärderna fokuserar på samhällets behov av nya underlag om klimatförändringens effekter på markförhållanden samt vägledning och utbildning för intressenterna om hur olika underlag kan användas i samhällsbyggandet.

Markbyggandet berör och tangerar en mängd olika sektorer och andra myndigheters ansvarsområden genom hela plan- och byggprocessen. Handlingsplanens utformning tar därför stöd i SGI:s instruktion om att vara pådrivande i utvecklingen och förmedla ny kunskap inom det geotekniska området för att effektivisera plan-
och byggprocessen. 

Handlingsplanen som helhet tar sikte på 2030 medan åtgärderna planeras att vara initierade 2020. Åtgärderna beskrivs utifrån samhällsbyggandets olika processer: 

  • Samhällsplanering
  • Projektering och byggande
  • Förvaltning
  • Rivning och återställning

Ta del av handlingsplanen, Hållbart markbyggande – en handlingsplan i ett föränderligt klimat (PDF, Okänd storlek)

Ta del av handlingsplanen på engelska, The Action Plan for Sustainable Ground Construction in a Changing Climate (PDF, Okänd storlek)

Handlingsplanen finns också i en kortversion, Hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat - en handlingsplan i korthet (PDF, Okänd storlek)

Ritad bild med enkla former av hus, vägar, berg, träd, vatten och människor i färgerna blått, brunt och orange. Infällda textrutor som visar möjliga åtgärder för ett hållbart markbyggande, Foto: SGI

Illustration över möjliga åtgärder för ett hållbart markbyggande.

 

 

 

  

 

Ladda ned bilden i högupplöst storlek (2008x2148 bildpunkter)

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig?