Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Grävmaskin i stadsmiljö. Foto: SGI/Elin Sjöstedt

Effektivare markbyggande

Vårt uppdrag är att driva på en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling inom det geotekniska området. Vi forskar, ger råd och förmedlar kunskap för att effektivisera markbyggandet.

Vi stöttar andra myndigheter, kommuner, konsulter, byggföretag, allmänheten och samhället i övrigt med kunskap kring effektivt markbyggande. Som oberoende expertmyndighet erbjuder vi rådgivning till länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter, samt till privata aktörer inom markbyggande och markanvändning. Vi tillämpar våra forskningsresultat i konkreta projekt.

Med effektivare markbyggande kan vi bidra till att:

 • öka säkerheten
 • minska miljö- och klimatpåverkan
 • uppnå rätt kvalitet inom markbyggandet
 • öka produktiviteten
 • minska kostnaderna

Utvecklingsområden

Vi arbetar förebyggande med forskning och expertstöd för att utveckla ett effektivare markbyggande inom flera områden:

 • innovativa lösningar med nya material och minskat underhåll
 • effektiva metoder för undersökning och mätning samt nya metoder för att tolka och utvärdera resultat
 • geotekniska egenskaper hos jord, berg, avfall och restprodukter
 • metoder för grundläggning och jordförstärkning
 • datahantering och kommunikation med stöd av GIS och BIM
 • kunskap om återanvändning av geokonstruktioner
 • robusta konstruktioner som är dimensionerade för att beakta framtida klimatförändring och som kräver begränsat underhåll
 • nya effektiva tekniker för att undersöka och åtgärda förorenade områden
Senast uppdaterad/granskad: 2016-05-10
Hjälpte informationen dig?