Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Logotyp för de globala målen för hållbar utveckling. Foto: Regeringskansliet/FN

Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling

Vid FN:s toppmöte 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030. Den svenska regeringen har bett berörda myndigheter att redovisa hur var och en kan bidra till en hållbar och rättvis framtid. Vi har lämnat underlag till regeringen om vad vi kan göra för att hjälpa till att uppfylla de globala målen och Agenda 2030.

Regeringen har tillsatt en delegation som ska arbeta med Sveriges genomförande av Agenda 2030 och de globala målen. Delegationen ska bland annat ta fram en övergripande handlingsplan och uppmärksamma goda exempel på området.

Flera statliga myndigheter har fått i uppdrag av regeringen  att bidra med underlag till arbetet och redovisa vilka mål och delmål i agendan som myndighetens verksamhet har störst inverkan på. 

Så kan vi bidra

Vårt övergripande mål som myndighet är att det ska vara säkert och hållbart att bo och färdas. Frågor som jordskred, ras, stranderosion och sanering av förorenade områden har en stor betydelse för människors liv och miljö.

I vårt svar till regeringen bedömer vi att vår verksamhet har en stor inverkan på Sveriges måluppfyllelse för 11 mål och sammanlagt 30 delmål av de globala målen.

Här kan du läsa vårt underlag till regeringen:

Agenda 2030 - Avrapportering 2017 hur myndighetens verksamhet bidragit till målen och delmålen (PDF) (PDF, Okänd storlek)

Underlaget ska användas i Sveriges rapportering om genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2017.

Översikt av mål och delmål som berör oss

Se översikten i större format, A3-format (PDF) (PDF, Okänd storlek)

Senast uppdaterad/granskad: 2020-09-07
Hjälpte informationen dig?