Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Riktlinje för öppen tillgång till publikationer och data

SGI arbetar för en öppen tillgång till resultat från forskning och utveckling. Vi strävar efter att på bästa sätt tillgängliggöra och sprida kunskap.

Rapporter

Samtliga rapporter där SGI har upphovsrätten ska efter färdigställande omedelbart göras tillgängliga på SGI:s webbplats.

Vid publicering i andra organisationers rapportserier som inte är tillgängliga, ska SGI söka tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att göra rapporten öppet tillgänglig. Om SGI samfinansierat uppdraget ska SGI i uppdragsbekräftelse/avtal ges rätten att göra rapporten öppet tillgänglig.

Vetenskapliga artiklar

Alla resultat från forskning och utveckling ska publiceras på ett sätt som medger omedelbar open access, genom:

  • Publicering i en tidskrift med open access (guld) eller som en artikel med open access i en konventionell tidskrift (hybrid)

eller

  • Parallellpublicerad kopia i ett öppet arkiv (grön)

Denna riktlinje ska vara uppfylld senast den 31 december 2020.

Konferensbidrag

SGI ska verka för att konferensbidrag (abstrakt, poster eller artikel) görs öppet tillgängliga omedelbart efter konferensen. Detta kan ske genom att:

  • Konferensarrangören själv gör konferensmaterialet öppet tillgängligt på internet
  • SGI söker tillstånd från upphovsrättsinnehavaren att göra konferensmaterialet öppet tillgängligt.

Data

Vår data är öppen och vi följer rekommendationerna i strategin för miljödatahantering som tagits fram av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och vattenmyndigheterna.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-24
Hjälpte informationen dig?