Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI i media

Här kan läsa om vad som skrivs om oss i medier.

Nyheter

 1. 12 oktober 2021

  Fastighetsbolag inte redo att hantera krisande klimat, varnar storbanken

  Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) har identifierat tio nationella riskområden för ras, skred, erosion och översvämning.

 2. 9 oktober 2021

  "Våra hem skakar sönder – kommunen gör inget"

  Källa: SGI

 3. 1 oktober 2021

  Försäkringsbolag: Kan bli svårt att försäkra hus i Åre på grund av rasrisk

  Åre har pekats ut som ett riskområde för både ras och slamströmmar i en rapport från Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB.

 4. 1 oktober 2021

  Jämtlandsfjällen riskområde när det gäller ras

  I en rapport från Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slås det fast att Jämtlandsfjällen är ett riskområde när det gäller ras, särskilt kring Åre.

 5. 1 oktober 2021

  Rasrisk i Åre kan försvåra för försäkringstagare

  I en rapport från Statens geotekniska institut och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slås det fast att Jämtlandsfjällen är ett riskområde när det gäller ras, särskilt kring Åre.

 6. 28 september 2021

  Nu är Backa Bergö skyddat mot översvämning

  Statens geotekniska institut har tillsatt pengar och bildat Götaälvdalsdelegationen som har i uppdrag att stödja projekt som minskar risken för skred.

 7. 27 september 2021

  Skyddsvallar ska säkra Göteborg mot klimatförändringarna

  Hör Johan Anderberg från SGI och Henrik Kant från stadsbyggnadsnämnden berätta om den nya skyddsvallen i videon ovan.

 8. 27 september 2021

  Skredsäkrar område vid Göta älv

  Statens geotekniska institut har tillsatt pengar och bildat Götaälvdalsdelegationen som har i uppdrag att stödja projekt som minskar risken för skred.

 9. 27 september 2021

  Årebor kritiska till nytt stort turistområde: ”Måste skydda naturen”

  Nyligen kom även Statens geotekniska institut, SGI, med en rapport där de pekar ut Jämtlandsfjällen och Åre specifikt som ett område där det finns risk för ras och skred.

 10. 15 september 2021

  Nya rekommendationer om hur båtbottenfärgen bör saneras

  Bakom rekommendationen står förutom Transportstyrelsen även Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, miljöförvaltningen i Stockholms stad och Statens geotekniska institut.

 11. 11 september 2021

  Miljontillskott till kommuners klimatanpassning

  Anslaget, som från och med nästa år blir permanent, går till MSB, SMHI, Sveriges geologiska institut (SGI) och länsstyrelserna och syftar till att bistå kommunerna i framtidsplanering.

 12. 9 september 2021

  Klimatstrategin: Vill bygga mur längs Nissan för 400 miljoner

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Statens geotekniska institut, SGI, ser Skåne- och Hallandskusten som ett riskområde för översvämningar och placerar området näst högst på en fyrgradig skala.

 13. 21 augusti 2021

  Skyfallet i Gävle en väckarklocka – för alla

  Källa: Chalmers tekniska högskola, Svenskt vatten, Statens geotekniska institut (SGI)

 14. 19 augusti 2021

  MP föreslår kraftigt ökat stöd till klimatanpassning

  Nyligen presenterade MSB och SGI, Statens geotekniska institut, en rapport där de listade de tio största riskområdena i Sverige när det gäller ras, skred, erosion och översvämning.

 15. 10 augusti 2021

  Forskaren förklarar: Därför blir sopberget ett problem i framtiden

  Källa: Naturvårdsverket och Statens geotekniska institut

 16. 3 augusti 2021

  Oklart var järnvägen riskerar att drabbas av översvämning

  Strax före sommaren presenterade Statens geotekniska institut (SGI) en kartläggning av de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst.

 17. 27 juli 2021

  Nu kommer regnet – det här är bra att veta

  Torka och sjunkande vattennivåer kan öka risken för jordskred och -ras, enligt Statens geotekniska institut.

 18. 27 juli 2021

  Fastighetsägare måste skydda fastigheten mot översvämning - Dagens PS

  Boverket har uppdraget att samordna Sveriges nationella klimatanpassningsarbete för den byggda miljön, i arbetet ingår också Sveriges geotekniska institut, SGI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, och länsstyrelsen.

 19. 26 juli 2021

  Byggnader kollapsar av klimatkatastrofen – så rustar Sverige ­­

  I en rapport som Statens geotekniska institut, SGI, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gav ut tidigare i år konstateras att ras, skred, erosion och översvämningar kommer öka på grund av klimatkrisen.

 20. 25 juli 2021

  Falun pekas ut som riskområde för översvämning - "Inte en fråga om det kommer, utan när och var det inträffar"

  Den första juni i år presenterades därtill tio riskområden med "komplexa klimatrelaterade hot" i en rapport till regeringen från Statens geotekniska institut och MSB.

Senast uppdaterad/granskad: 2021-08-24
Hjälpte informationen dig?