Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

SGI i media

Här kan läsa om vad som skrivs om oss i medier.

Nyheter

 1. 30 juli 2021

  Axolot Solutions Holding AB (publ) - Interim report January - June 2021

  Axolot has together with Swedavia and Research Institute RISE been granted co-financing from the State Geotechnical Institute (SGI), in a study of cost-efficient purification of PFAS substances.

 2. 27 juli 2021

  Nu kommer regnet – det här är bra att veta

  Torka och sjunkande vattennivåer kan öka risken för jordskred och -ras, enligt Statens geotekniska institut.

 3. 27 juli 2021

  Fastighetsägare måste skydda fastigheten mot översvämning - Dagens PS

  Boverket har uppdraget att samordna Sveriges nationella klimatanpassningsarbete för den byggda miljön, i arbetet ingår också Sveriges geotekniska institut, SGI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, och länsstyrelsen.

 4. 26 juli 2021

  Byggnader kollapsar av klimatkatastrofen – så rustar Sverige ­­

  I en rapport som Statens geotekniska institut, SGI, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gav ut tidigare i år konstateras att ras, skred, erosion och översvämningar kommer öka på grund av klimatkrisen.

 5. 25 juli 2021

  Falun pekas ut som riskområde för översvämning - "Inte en fråga om det kommer, utan när och var det inträffar"

  Den första juni i år presenterades därtill tio riskområden med "komplexa klimatrelaterade hot" i en rapport till regeringen från Statens geotekniska institut och MSB.

 6. 20 juli 2021

  MSB om hur boende i riskområden kan agera kring översvämningar

  Frågan om Sveriges beredskap för att tackla liknande situationer har väckts och i en nyligen släppt rapport identifieras tio riskområden av MSB och SGI. Som boende i någon av riskområdena bör man inte vara orolig, men ta reda på fakta, enligt Leif Sandahl, som är brandingenjör på MSB.

 7. 18 juli 2021

  Högt vatten!!

  Västkusten–Göta älvdalen Mälardalen–Stockholm Skåne–Hallandskusten Mellersta norrlandskusten Norra Vänerområdet Blekinge–Kalmarkusten Södra Vätternområdet Östgöta–Sörmland Mellersta Dalälven Jämtlandsfjällen Källa: Statens geotekniska institut (SGI) och MSB

 8. 17 juli 2021

  MSB: Mälardalen är ett riskområde för översvämning

  Nyligen släppte Statens geotekniska institut (SGI) och MSB en rapport som pekar ut tio områden i Sverige med "komplexa klimatrelaterade hot.

 9. 17 juli 2021

  SMHI: Sverige måste rusta för översvämningar

  MSB och Statens geologiska institut har pekat ut de tio områden i Sverige där riskerna för översvämning, ras, skred och erosion är som störst:

 10. 17 juli 2021

  Så är Sverige rustat för översvämningar – tio riskområden pekas ut

  Nyligen släppte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Statens geologiska institut en rapport där de pekar ut de tio områden i Sverige där riskerna för översvämning, ras, skred och erosion är som störst (se faktaruta).

 11. 16 juli 2021

  Här är det risk för översvämning och erosion

  I början av sommaren pekade Statens geotekniska institut, SGI, och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ut tio områden i Sverige som är i riskzonen för översvämningar och erosion.

 12. 6 juli 2021

  Sverige har inte råd med en trasig sjukförsäkring

  För hur många sjuka är det inte i dag som blir hänvisade till att åter stå till arbetsmarknadens förfogande, dels för att få behålla sitt SGI men även för att Försäkringskassan fattat beslut om att de kan arbeta?

 13. 20 juni 2021

  Skredrisk stoppar över 100 bostäder i Ljungsbro

  SGI (Statens geotekniska institut) har pekat ut Motala ström mellan Berg och Borensberg som ett område med hög risk för jordskred, något vi berättat om i en tidigare artikel.

 14. 18 juni 2021

  Nya undersökningar ska ge svar om Estonia

  Det finns risk för nya skred, uppger Statens geotekniska institut (SGI) vid presskonferensen.

 15. 18 juni 2021

  Pressträff om sommarens dykningar vid Estonia

  Även Statens geotekniska institut medverkar på pressträffen.

 16. 18 juni 2021

  Statens haverikommission håller pressträff om nya Estoniadykningar

  Deltar gör även Statens geotekniska institut.

 17. 10 juni 2021

  Kol i jorden kan rena bort gifter

  I forskningsprojektet "Biokol – från organiskt avfall till resurs för nyttiggörande av jordavfall" grävde forskare vid Statens Geotekniska Institut ner biokol i förorenad mark.

 18. 6 juni 2021

  Varningen: Här är det risk för jordskred

  Det är SGI (Statens geotekniska institut) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som kartlagt vilka risker som klimatförändringarna väntas föra med sig.

 19. 2 juni 2021

  Ny rapport: Jämtlandsfjällen – ett av tio områden i landet med störst rasrisk

  Vilka områden det handlar om i Jämtlandsfjällen – och vilka åtgärder som krävs – berättar HannaSofie Pedersen, vid Statens Geotekniska Institut i videon ovan.

 20. 2 juni 2021

  Här är klimatrelaterade risker störst – viktigt att agera

  En gemensam nämnare är att det rör sig om områden med komplexa riskbilder, säger HannaSofie Pedersen, chef för avdelningen klimatanpassning på Statens geotekniska institut (SGI).

Senast uppdaterad/granskad: 2021-04-27
Hjälpte informationen dig?