Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

vatten, regndroppar Foto: Pixabay

Så påverkar torka och regn markens hållfasthet

13 augusti 2018, 13:12

Torka och sjunkande vattennivåer kan öka sannolikheten för att skred och ras inträffar. Ännu större är sannolikheten om det torra vädret följs av kraftigt eller långvarigt regn.

Ett väderomslag från torka till regn, gör att det finns anledning att vara uppmärksam.

- Mycket eller långvarigt regn efter den här torra perioden, kommer att påverka släntstabiliteten. Extra känsligt är det i områden där den övre delen av jordskorpan spruckit upp till följd av den långa torkan. Dessa torrsprickor kan vattenfyllas och utlösa ett skred i områden, som redan innan extremväder uppvisade en låg stabilitet, säger Helene Kennedy, chef för avdelning Effektivare markbyggande.

Torr jord har svårt att ta upp regnvatten. Vid en störtskur rinner en stor del av nederbörden av som ytvatten. Flödet i en brant bäckravin kan vi sådana tillfällen bli mycket kraftigt och utlösa en slamström.

Även torka och sjunkande vattennivåer kan leda till ökad sannolikhet för att skred inträffar.

- Vattnet i vattendrag utgör en mothållande kraft för de slänter som går ned i vattendraget. När vattennivån i vattendraget sjunker kan det göra slänten mindre stabil. Hur mycket släntens stabilitet påverkas av den låga vattennivån, beror även på vilken jordart som slänten utgörs av. Mest känsligt är det i områden där slänterna utgörs av finjord (lera eller silt), säger Helene Kennedy.

Under sommaren har Statens geotekniska institut (SGI) deltagit i nationella samverkanskonferenser som hållits med anledning av sommarens värmebölja och skogsbränder. SGI har en Tjänsteman i beredskap (TiB), som har till uppgift att bistå räddningstjänsten och statliga myndigheter med expertkunskap inom geoteknik för att minska skadeverkningar i händelse av ett skred. TiB ingår i den krisorganisation som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer om varför skred inträffar

Senast uppdaterad/granskad: 2018-08-14
Hjälpte informationen dig?