Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Baklyktor på bilar som kör genom en flerfilig tunnel Foto: Anne Dillner / Scandinav bildbyrå

Stort behov av vägledningar för undersökning av berg

19 november 2021, 15:05

För att kunna bygga tunnlar eller andra konstruktioner i berg behöver man noggrant undersöka och bestämma bergets tekniska egenskaper. SGI har tagit fram en ny rapport som tydliggör behoven av nya svenska metodbeskrivningar för många av de metoder som kan användas. I många fall kan man utgå från redan befintlig praxis.

För att kunna bygga tunnlar eller andra konstruktioner i berg behöver man noggrant undersöka och bestämma bergets tekniska egenskaper. SGI har tagit fram en ny rapport som tydliggör behoven av nya svenska metodbeskrivningar för många av de metoder som kan användas. I många fall kan man utgå från redan befintlig praxis.

- Att förstå berggrunden och dess egenskaper är nödvändigt för att kunna bedöma vilka osäkerheter och risker som kan finnas i olika slags infrastrukturprojekt, under projektering, byggande och drift, säger Johan Berglund, ingenjörsgeolog vid SGI. 

God kunskap om bergets kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper behövs också för att kunna bedöma eventuell påverkan på anläggningar och konstruktioner från ett föränderligt klimat. Inte minst behövs en bättre kunskap om bergets vattenförande strukturer.

Rapporten är tänkt att ligga till grund för fortsatt arbete med att ta fram metodbeskrivningar och vägledningar åt bergbyggnadsbranschen.

Rapporten utgår bland annat från en enkätstudie som publicerades 2020 med stöd av stiftelsen Bergteknisk Forskning och sammanställer och analyserar hur samhället kan dra nytta av metodbeskrivningar som använts av Svensk Kärnbränslehantering AB vid undersökningar av förvaringsplatser för kärnbränsleavfall.

Läs hela rapporten i Diva. (PDF, 3,5 MB)

Senast uppdaterad/granskad: 2021-11-19
Hjälpte informationen dig?