Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Hus som raserats vid skredet i Tuve 30 november 1977. Foto: SGI/Jan Lindgren

Skredet i Tuve 1977.

SGI:s gd om regeringsuppdrag: Bra med helhetsgrepp över hur klimatförändringen påverkar ras, skred och erosion

5 juni 2019, 14:52

–Det är bra att ta ett helhetsgrepp över hur klimatförändringen påverkar ras, skred och erosion i hela Sverige. Det kommer att vara till stor nytta för samhället.

Det säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson med anledning av det uppdrag som myndigheten fick av regeringen på onsdagen.

Statens geotekniska institut (SGI) ska tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), leda en utredning om vilka särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige som är klimatrelaterade.

–SGI har det nationella ansvaret för ras, skred och erosion, därför känns uppdraget naturligt, fortsätter Åsa-Britt Karlsson.

- Det är bra att ta ett helhetsgrepp över hur klimatförändringen påverkar ras, skred, översvämning och erosion i hela Sverige. Vi behöver ytterligare fördjupad kunskap om var i landet som riskerna är särskilt stora, så att vi i tid kan vidta åtgärder, förebygga olyckor och lindra konsekvenserna av dessa, säger MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

Regeringens uppdrag innebär i korthet att myndigheterna ska:

  • Identifiera områden i Sverige där det finns risk för ras, skred, erosion och översvämning som är kopplade till klimatet
  • Beskriva de samhällsekonomiska konsekvenserna av de klimatrelaterade riskerna
  • Rangordna riskområdena utifrån sannolikheten för och konsekvensen av att det inträffar ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade

Rapporten till regeringen ska vara klar den 31 maj 2021 och ge regeringen en samlad bild av risken för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige som kan vägleda det fortsatta klimatarbetet. Utredningsuppdraget är en del i den nationella strategin för klimatanpassning som regeringen fattade beslut om i mars 2018.

Regeringsuppdraget leds av SGI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Övriga myndigheter som ska medverka är Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), SMHI samt landets länsstyrelser.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-06-05
Hjälpte informationen dig?