Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Flera stavar som sticker upp ur marken och slangar på backen. Här mäts sättningar. Foto: Mattias Andersson, SGI

Mätningar vid Lampen.

Ny publikation: Praktiska tips om sättningar i svenska finkorniga jordar

22 februari 2018, 10:47

I en ny SGI-rapport ges praktiska rekommendationer till bygg- och anläggningsbranschen vad gäller underlag, dvs. försök och mätningar, till sättningsberäkningar och prognostisering av sättningar. Dessa rekommendationer är tillämpbara allmänt för svenska finkorniga jordar (leror, organiska leror, siltiga leror och liknande jordar) och inte bara för sulfidjordar.

Branschen behöver verktyg för att kunna förutsäga sättningar inklusive långtidssättningar i sulfidjord (och andra finkorniga jordar) med rimlig tillförlitlighet. Uppkomna verkliga sättningar orsakade av en anläggning avviker ofta, och ibland väsentligt, från de på förhand förväntade, och som regel blir det större men ibland också mindre sättningar. Det är viktigt att kunna beräkna sättningar med rimlig tillförlitlighet också för att kunna bedöma behovet av mängden jordmassor vid byggnation av väg- och järnvägsbankar.

Väg- och järnvägsbankar
Forskningsprojektet har, förutom två provbankar i Lampen etablerade år 2010 av SGI, omfattat studier av väg- och järnvägsbankar på sulfidjord längs Norrlandskusten.

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om sulfidjordars kompressionsegenskaper inklusive krypegenskaper, ta fram förbättrade verktyg inom området sättningar vad gäller laboratorie- och fältförsök, fältmätningar och prognostisering av sättningar samt ge praktiska rekommendationer för sättningsberäkningar för sulfidjord.

Läs SGI Publikation 41>> (PDF, 22,9 MB)

För mera information Bo Vesterberg tel 013-20 18 23

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-22
Hjälpte informationen dig?