Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Scenarier klimateffekter Foto: SGI

Scenarier för möjliga klimateffekter på markrörelser.

Nya scenarier för ökande georisker i ett föränderligt klimat

17 september 2019, 13:05

Statens geotekniska institut (SGI) presenterade nya scenarier för ökande georisker i ett föränderligt klimat vid årets stora klimatanpassningskonferens Klimateffekter i Stockholm. Konferensen har fokus på riskhantering och anpassning av samhället.

Klimatförändringens effekter med t ex stigande hav, ökad nederbörd och kortare snöperiod gör att olika georisker med påföljande skador kan öka på bebyggelse, infrastruktur samt natur- och kulturmiljöer.

SGI arrangerade därför en session som belyser georisker i samhället, och behovet av åtgärder för att minska riskerna. Nya kartbaserade scenarier för klimateffekter på mark presenterades. Scenarierna belyser bland annat att benägenheten för olika markrörelser som skred, ravinutveckling och slamströmmar kan öka i stora delar av Sverige där det finns erosionskänslig mark. Medverkade i sessionen gjorde, förutom SGI, också NCC och SGU.

– Scenarierna visar att det finns all anledning att se över anvisningar och regelverk som beskriver vilka hänsyn som ska tas till föränderliga klimatlaster vid planering, projektering och byggande, säger Kerstin Konitzer, klimatstrateg vid SGI.

SGI och MSB
SGI arbetar nu vidare tillsammans med MSB med att identifiera riskområden för ras, skred, erosion och översvämning som är klimatrelaterade. I juni i år fick myndigheterna ett gemensamt regeringsuppdrag att rangordna sådana riskområden i Sverige och även att beskriva när konkreta åtgärder behöver vara inledda för att klimatanpassa riskområdena. SGI ansvarar för övergripande projektledning av uppdraget, men utredningen leds i nära samarbete med MSB. Samarbete kommer även att ske med särskilt länsstyrelserna, Naturvårdsverket, SGU och SMHI.

Ser fram emot arbetet
Kerstin Konitzer, som är SGI:s uppdragsledare, ser fram emot arbetet.

– Det är hög tid öka kunskapen och insatserna för att minska klimatrelaterade risker för ras, skred, erosion och översvämning. Genom att rangordna riskområden, enligt uppdragets målsättning, kommer vi få en bra grund för det fortsatta, svenska arbetet med att klimatanpassa riskområden.

Uppdraget redovisas till regeringen senast den 31 maj 2021.

Vid SGI:s Markbyggnadsdag den 5 december 2019 i Malmö kommer arbetet med att identifiera riskområden för ras, skred, erosion och översvämning att presenteras vidare, tillsammans med ett kunskapspaket som beskriver vilka klimateffekter på mark som kan förväntas i ett föränderligt klimat.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-09-17
Hjälpte informationen dig?