Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Skred vid strand, Norsälven Foto: SGI/Linda Blied

Klimatförändringar ökar risken för ras och erosion i skogsområden

23 november 2021, 15:10

Ett förändrat klimat ökar riskerna för ras och erosion i skogen i samband med skogsbruk. Det i sin tur kan leda till skador på bostäder och infrastruktur och störningar i elförsörjningen. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen som SGI varit med och tagit fram.

När känsliga skogsmarker avverkas innebär det risker som kan leda till ras. Förutom risken att människor kan påverkas, kan jordmassor även rasa ned på vägar och järnvägar samt skada vattentäkter, bostäder, elledningar och fiberkablar. Riskerna ökar i och med ett förändrat klimat.

När temperaturen ökar blir det mindre tjäle, vilket gör marken blötare och leder till ökad risk för ras och erosioner. Rapporten pekar ut branta och instabila områden i älvdalar som riskområden, där nästan alla åtgärder inom skogsbruket har en inverkan på risken för erosion, ras och lokal översvämning. Totalt handlar det om en halv miljon hektar mark.

Åtgärder behövs för att minska riskerna

För att minska riskerna föreslår rapporten bland annat de här åtgärderna:

  • Kunskapsuppbyggnad inom skogsbruket och på övergripande samhällsnivå.
  • Förbättrad tillämpning av skogsvårdslagens hänsynsparagraf och miljöbalken.
  • Bättre samverkan mellan berörda myndigheter.
  •  Klargörande av ansvarsfördelningen mellan den enskilde och det offentliga.
  • Översyn av skogsvårdslagen och miljöbalken utifrån behov av klimatanpassning.

Rapporten har tagits fram som en del i samhällets arbete med klimatanpassning och utgör ett underlag till regeringen via det nationella expertrådet för klimatanpassning.

Läs mer hos Skogsstyrelsen.

Senast uppdaterad/granskad: 2021-11-23
Hjälpte informationen dig?