Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ångermanälven, fältbesök augusti 2015 Foto: SGI/Karin Bergdahl

Ångermanälven.

Geotekniska undersökningar inleds längs med Ångermanälven

9 oktober 2019, 11:25

Under oktober månad 2019 inleder Statens geotekniska institut en stabilitetsutredning längs en cirka 25 kilometer lång sträcka av Ångermanälven. Utredningen blir ett underlag till en heltäckande skredriskkarta för området.

Undersökningen omfattar geotekniska undersökningar med flera moment:

  • Sonderingar och provtagningar med borrbandvagn
  • Mätning av grundvattennivåer och porvattentryck i jorden
  • Stabilitetsberäkningar i utvalda sektioner

Utredningsområdet berör i första hand Sollefteå kommun. Konsultfirman Tyréns har upphandlats för att göra undersökningarna och utredningen. Syftet är att kartlägga djup och egenskaper i den skredkänsliga jorden, för att bestämma var undersökningarna ska fortsätta.

Månader
Fältundersökningarna startar under oktober 2019 och pågår i omgångar under några månader mellan Faxälvens mynning och Överlännäs (etapp 1). Borrbandvagnar och mätutrustning kommer att synas i området. Kompletterande långtidsmätningar av portryck i marken pågår därefter fram till våren 2020, eventuellt längre tid.

SGI gör sedan 2012 skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige, finansierat med klimatanpassningsanslag. I karteringen ingår en bedömning av klimatförändringens effekter på skredrisken.

Mera information: Tobias Thorén tel 031-778 65 63
Läs mera om undersökningarna

Senast uppdaterad/granskad: 2019-10-09
Hjälpte informationen dig?