Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Lisa Van Well porträttbild, medarbetare Foto: SGI

Jobbet ger Lisa annat perspektiv på klimatanpassning

Från medeltidshistoria i USA till klimatanpassningsfrågor i Sverige. Samhällsvetare Lisa Van Well har gjort en både geografisk och yrkesmässig resa. På Statens geotekniska institut följer hon hela klimatanpassningskedjan från internationell nivå till den enskilda kommunen.

Lisa hade inte tidigare hört talas om Statens geotekniska institut, SGI, när en kollega tipsade henne om en ledig tjänst.

– Jobbet lät jättespännande! Det innebar en del av klimatanpassning som jag inte jobbat med förut, produktion av kunskap, samspelet med andra aktörer och hur kunskapen används praktiskt på lokal nivå.

Internationell politik, miljöpolitik, klimatpolitik på EU-nivå... Lisa Van Wells lista över erfarenheter är lång och mångsidig. Utrikespolitiska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Nordregio (Nordiska ministerrådets forskningscenter på regionalområdet) i Stockholm, är några av de tidigare arbetsplatserna. Klimatanpassningsfrågor har varit en röd tråd till stor del.

Lisa har gått från klimatanpassning ur ett internationellt perspektiv, via nationellt och regionalt perspektiv till att nu jobba med vad kommunerna faktiskt gör.

– Jag kan se att det finns ett glapp mellan vad vi gör på nationell, transnationell och internationell nivå och vad kommunerna gör. De nationella strategierna är inte alltid tillämpbara i kommunerna. Klimatanpassning spänner över stora områden. Det är svårt att anpassa breda strategier eller handlingsplaner till regionala geotekniska och socioekonomiska förutsättningar. Ännu svårare är det att lyckas med EU-strategier.

På SGI jobbar Lisa med personer som har en helt annan bakgrund än henne själv.

­– Det är mycket roligt och lärorikt! Till exempel har jag fått en inblick i hur en skredriskkartering går till. Kommunerna efterfrågar mer vägledning kring åtgärder, och det är en utmaning att följa upp den forskning som finns och se hur kunskapen används.

Senast uppdaterad/granskad: 2022-03-01
Hjälpte informationen dig?