Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson Foto: Oscar Lürén

Åsa-Britt Karlsson var generaldirektör för SGI från den 16 april 2012 till den 30 april 2021.

Årsredovisning 2020

Generaldirektören blickar tillbaka och sammanfattar året som gått.

Kan man som myndighet bedriva en verksamhet där 85 procent av medarbetarna arbetar hemifrån? För ett år sedan hade jag nog svarat nej på den frågan, men nu vet jag att det går. Självklart saknar vi att träffas, äta lunch tillsammans eller växla några ord med varandra vid kopiatorn. Det har inte varit oproblematiskt för alla att inrätta en arbetsplats där hemma, med en tonåring i Zoom och kanske en katt som envisas med att promenera över tangentbordet. Men vi har klarat detta. Vi har hittat nya vägar för digitala möten, utvecklat vårt sätt att kommunicera och med digitala fikastunder har vi hållit ihop.

På våra hemmakontor har vi i full fart arbetat vidare i våra viktiga regeringsuppdrag. Vi har tagit fram en ny Handlingsplan för hållbart markbyggande som gäller för åren 2021–2025. Handlingsplanen utgår från vårt samhällsuppdrag att utveckla och förmedla kunskap om markbyggande och markanvändning i ett föränderligt klimat. I det myndighetsgemensamma regeringsuppdraget om förorenade sediment, som vi driver tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning, har arbete pågått med att ta fram en webbaserad vägledning kring riskbedömning av förorenade sediment. Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har vi arbetat intensivt med det viktiga uppdraget att identifiera särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning.

Vi har skaffat oss en ny grafisk profil och nytt bildspråk som gör det tydligare och lättare att förstå vad SGI arbetar med. Den som besökt vår webbplats har sett att vi har bytt och fått det domännamn på webbplatsen som vi alltid borde haft, www.sgi.se. Ett nytt datacenter har införts, liksom nya system för ekonomi och lön.

I december kom det efterlängtade regeringsbeslutet att SGI nu inom delegationen för Göta älv kan finansiera hela kostnaden för de åtgärder som kommuner ansöker om. Tillsammans med en förstärkning av anslaget för skredsäkring innebär detta att arbetet kan bedrivas med ännu mer kraft.

Till sist så vill jag tacka alla medarbetare för den entusiasm och kreativitet ni visat i vårt arbete med att på allvar ta oss an Agenda 2030 och låta den bli vår kompass för fortsatt utveckling av verksamheten.

Linköping i februari 2021

Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör

Läs årsredovisningen 2020 (PDF, Okänd storlek)

Senast uppdaterad/granskad: 2021-05-04
Hjälpte informationen dig?