Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson Foto: Oscar Lürén

Årsredovisning 2019

Generaldirektören blickar tillbaka och sammanfattar året som gått.

På förmiddagen den 13 november fick jag ett meddelande från vår tjänsteman i beredskap (TiB) om att vi akut skulle bistå räddningstjänsten i Kungälvs kommun. Ett skred hade skett på en fastighet vid kusten i Lökeberg mitt under pågående förstärkningsarbeten och personalen fick lämna området i all hast för att inte dras med i skredet ut i havet. Tack och lov kom inga människor till skada.

Några dramatiska veckor följde där vi, och framförallt våra medarbetare i Göteborg, fick lägga all tid och fokus på händelsen. För att bedöma stabiliteten i området genomfördes en mängd geotekniska undersökningar och beräkningar under kort tid.

Händelsen väckte naturligtvis många tankar om hur vi bäst rustar oss för en framtid med mildare klimat och mer regn, vilket ökar risken för denna typ av händelser. Men framförallt tänker jag med stolthet på våra medarbetare och det beröm vi fick av räddningstjänsten för vår insats.

Av det mer långsiktiga arbetet med att minska riskerna för ras, skred och erosion vill jag speciellt nämna att vi under året inlett en stabilitetsutredning längs en sträcka av Ångermanälven som sedan ska bli underlag till en heltäckande skredriskkarta för området. Delegationen för Göta älv som fördelar statsbidrag för konkreta åtgärder längs Göta älv har under året bland annat genomfört utredningar av flera områden. Arbetet med regional kustsamverkan tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU), länsstyrelserna i Skåne och Halland intensifierades under året.

Nya spännande regeringsuppdrag har tillkommit. Regeringen gav oss, och flera andra myndigheter, i uppdrag att ta fram bättre kunskap för att hantera förorenade sediment i landets sjöar och kustområden. Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) leder vi nu en utredning om vilka särskilda riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige som är klimatrelaterade. Vi har också bistått för att hjälpa kommunerna inom nätverket för nya stadsdelar att använda planeringsverktyget Geokalkyl.

Hur kändes det då att fylla 75 år. Ja det kändes riktigt bra. 2019 var det 75 år sedan SGI inrättades av regeringen för att "stärka den geotekniska forskningen och för att ge stöd till statliga myndigheter med byggnadsverksamhet". Detta uppmärksammade vi på många sätt och jubileumsåret avslutades i december med en stor konferens, Markbyggnadsdagen 2019.

På årets medarbetardag intensifierade vi vårt arbete med att mer aktivt integrera de globala hållbarhetsmålen i vår verksamhet genom en uppskattad Agenda 2030 workshop.

Nu väntar ett nytt år och om vi fortsätter på den inslagna vägen kommer vi att bli en ännu tydligare aktör i Sveriges omställning till ett hållbart samhälle!

Linköping i februari 2020

Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör

Läs årsredovisningen 2019 (PDF, Okänd storlek)

Senast uppdaterad/granskad: 2020-02-24
Hjälpte informationen dig?