Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Forskningsplattformar

Vi medverkar i ett antal forskningsplattformar, där vi samverkar med universitet och högskola, finansiärer och företrädare för de som ska använda forskningsresultaten.

BIG

Branschsamverkan I Grunden
BIG är ett branschgemensamt program som startade 2013. Inom programmet har Trafikverket, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet och SGI gemensamt initierat ett stort antal forskningsprojekt med fokus på Geoteknik för väg och järnväg. Målsättningen är att genom ett systematiskt utvecklingsarbete långsiktigt sänka kostnader för byggande och underhåll av väg- och järnvägsanläggningar.

Mer information om BIG på annan webbplats

Kontakt: Bo Vesterberg

TUFFO

Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden
Programmet Tuffo syftar till att samla efterbehandlingsbranschen och forskare i nationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Avsikten är att effektivisera efterbehandlingsarbetet och därmed öka åtgärdstakten för förorenade områden. Tuffo verkar genom att själv eller i samverkan lysa ut medel för forskning och teknikutveckling. Programmet började utvecklas 2011 och kunde sjösättas 2013 då Formas satsade 21 000 tkr fördelat på tre år. Från och med 2016 har SGI speciell finansiering för att driva Tuffo och utlysa medel för forskning och teknikutveckling

Mer information om Tuffo på vår webbplats

Kontakt: Carolina Ersson

ELGIP

European Large Geotechnical Institutes Platform
ELGIP är ett europeiskt samarbete mellan geotekniska institut från Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Polen, Slovenien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien. Syftet är att öka medvetandet i samhället om geoteknikens betydelse samt stärka den geotekniska forskningen. SGI har ordförandeskapet i två arbetsgrupper: Reuse of Urban Soils and Sites och Climate Change Adaptation.

Mer information om ELGIP på annan webbplats

Kontakt: Yvonne Rogbeck

ECTP

European Construction Technology Platform
ECTP är en internationell ideell organisation med missionen att lyfta konstruktionssektorn till en högre nivå inom utförande och konkurrenskraft. Detta görs genom att analysera de största utmaningarna för konstruktionssektorn inom samhälle, hållbarhet och teknisk utveckling och utifrån detta ta fram forsknings och innovationsstrategier. ECTP har ett flertal fokusområden och initiativ inom bl.a. Energi-effektiva byggnader (E2BA), Infrastruktur (reFINE), Material och Kulturarv. Man vill ha ett brett engagemang och plattformen är öppen för alla som önskar medverka.

Mer information om ECTP på annan webbplats  

Kontakt: Hjördis Löfroth

NORDRESS

The Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security
Vi ingår i ett nordiskt excellenscenter, NORDRESS, som startade 2015. Syftet är att utbyta kunskap och idéer mellan forskare och experter på naturolyckor i Norden. SGI leder en arbetsgrupp som fokuserar på sårbarhetskartering med avseende på erosion och översvämning i ett förändrat klimat. Vidare är SGI med i tre andra arbetsgrupper som jobbar med att minska risker i samband med ras, skred och laviner, samt information och kommunikation i samband med risker för naturolyckor.

Mer information om NORDRESS på annan webbplats

Kontakt: Per Danielsson

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-10
Hjälpte informationen dig?